www.nettilukio.fi

Biologian kysymykset - kevät 1990


YLIOPPILASTUTKINTO 21. 3. 1990 REAALIKOE


1. Vanheneminen biologisena ilmiönä

2. Eräässä koesarjassa vesiliskon nuoresta gastrula-asteen alkiosta irrotettiin alkusuun ylähuuli (palanen mesodermia) ja siirrettiin sellainen useisiin eri-ikäisiin vesiliskon alkioihin niiden vatsapuolelle. Osassa alkioista kehittyi toinen, ylimääräinen yksilö, osassa ei tapahtunut muutoksia.
a) Mitä yksilönkehityksen kannalta keskeistä ilmiötä kokeissa tutkittiin?
b) Selosta siirretyn kudospalan aiheuttama reaktio.
c) Miksi kaikissa kokeissa ei kehittynyt toista vesiliskoyksilöä?

3. Selosta, millaisesta lajien välisestä suhteesta on kyse seuraavissa esimerkeissä:
a) jänis - ilves (samalla alueella)
b) euroopanmajava - kanadanmajava (istutettuna euroopanmajavan esiintymisalueelle)
Mitä ekologisia seurauksia esimerkkitapauksissa olisi, jos alleviivattu laji hävitettäisiin?

4. Sialla tunnetaan resessiivinen stressiherkkyysgeeni, joka homotsygoottisena esiintyessään ilmenee lisääntyneenä kuolemanriskinä tietyissä normaalista poikkeavissa tilanteissa. Ns. halotaaninukutustestin avulla eläinlääkäri voi luotettavasti paljastaa stressialttiit yksilöt.
a) Stressittömäksi todetun karjun ja testaamattoman emakon 12 jälkeläisestä neljä kuoli stressiin teurastamokuljetuksen aikana. Päättele vanhempien ja jälkeläisten genotyypit. Perustele vastauksesi.
b) Pohdi mahdollisuuksia karsia stressigeeni sikakannasta kokonaan.

5. Vesieläimistä maaeläimiksi - selkärankaisten evoluution taitekohta

6. Kaavio esittää osaa ihmissilmän verkkokalvosta.
a) Selosta lyhyesti sauva- ja tappisolujen toiminta.
b) Selosta, mitä merkitsee silmän keskikuoppa ja sokea täplä.
c) Selosta oheista kuvaa apuna käyttäen näköärsytyksen kulku verkkokalvolta keskushermostoon.+7. Maapallolla arvioidaan tällä hetkellä elävän uhanalaisina tuhansia eläin- ja kasvilajeja, joista noin 1000 nisäkästä ja lintua ja yli 30 000 kasvilajia. Mitä ihmiskunta menettää, kun lajeja kuolee sukupuuttoon? Miten voidaan estää uhanalaisten lajien häviäminen tai hidastaa sitä.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99