www.nettilukio.fi

Biologian kysymykset - kevät 1987


YLIOPPILASTUTKINTO 25. 3. 1987 REAALIKOE


1. Eliön haploidi kromosomiluku on 3. Piirrä kaaviot mitoosin metafaasista ja meioosin ensimmäisen jakautumisen metafaasista. Selitä, miksi kaaviot ovat erilaisia. Mitä meioosin toisessa jakautumisessa (tasausjakautumisessa) tapahtuu?

2. Saimaannorppa joutui eroon Itämeren alueen norppapopulaatiosta Saimaan meriyhteyksien katkettua n. 8000 vuotta sitten, jolloin alkoi sen muista norppapopulaatioista riippumaton evoluutio. Pohdi, miten lajiutumisen tutkimisessa yleisesti käytetyt menetelmät soveltuvat selvitettäessä, onko saimaannorppa jo kehittynyt omaksi lajikseen.

3. Ihmisen munuaisen rakenne ja toiminta

4. Diagrammi esittää kaavamaisesti paljaaksihakkuun jälkeisen eteläsuomalaisen metsäalueen sukkession eräitä piirteitä (A = alueen kasvien lajimäärä, B = kasvillisuuden biomassa). Kuvaa diagrammin ja muiden tietojesi perusteella sukkession etenemistä.5. Viljelykasvien ravinteet suomalaisessa peltomaassa

6. Rokotus tautien ehkäisyssä

+ 7. Miten voidaan tutkia ihmisen ominaisuuksien periytymistä? Selosta myös tutkimuksen tuloksia.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99