www.nettilukio.fi

Biologian kysymykset - kevät 1986


YLIOPPILASTUTKINTO 19. 3. 1986 REAALIKOE


1. Selosta lyhyesti seuraavien solun osien rakenne ja tehtävät:
a) solukelmu, b) soluseinä, c) solulima, d) soluneste, e) tumakelmu ja f) mitokondrio.

2. Äidillä on kolme lasta, joiden isäehdokkaina on kaksi miestä. Isyyden selvittämiseksi tehtiin veriryhmätestit (ABO-ryhmä ja yhteisvallitsevasti periytyvä MN-ryhmä), joiden tulos oli seuraava:Mitä tulosten perusteella voidaan päätellä miesten I ja II mahdollisesta isyydestä kunkin lapsen kohdalla? Perustele päätelmäsi.

3. Erään geenin DNA-juosteen emäsosat ovat alkupäästään järjestyksessä A A T C G A C G C. MIten tämän jakson sisältämä informaatio välittyy valkuaisainesynteesiin? Merkitse myös emäsosien järjestys lähetti-RNA:ssa ja siirtäjä RNA:ssa.

4. Ihmisen silmän verkkokalvon rakenne ja toiminta

5. Kuvassa on esitetty eläinpopulaatioiden eloonjäämiskuvaajien päätyypit. Selosta esimerkein, mitä ne osoittavat populaatioiden rakenteesta.6. Biotekniikan käyttö elintarviketuotannossa

+ 7. Kasvinjalostus ja sen tulevaisuudennäkymät

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99