YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA      19.3.2003
REAALIKOE

IX BIOLOGIA

 1. Punajuuren solu (kuva A) asetettiin väkevään suolaliuokseen (kuva B) ja sen jälkeen laimeaan liuokseen (kuva C). Toisessa kokeessa (D) soluja pantiin kahdeksi minuutiksi kiehuvaan veteen, jolloin keitinvesi värjäytyi punaiseksi.

  1. Nimeä numeroidut solun osat 1-5.
  2. Tee selkoa kasvisolun reaktioista tapahtumissa B, C ja D.
 2. Oheinen kaavamainen kuva esittää Itämeren kasvi- ja eläinplanktonin määrän vuosivaihtelua sekä eräiden tekijöiden muuttumista vuoden mittaan.

  1. Mitä abioottisia tekijöitä diagrammissa on kuvattu, ja millainen niiden vuosivaihtelu on?
  2. Mistä kasvi- ja eläinplanktonin määrien vaihtelut johtuvat?
  3. Viime vuosina sinileviä on esiintynyt runsaasti. Sanonta "sinilevien kukinta" sisältää oikeastaan biologisen virheen. Totea ja perustele virhe.
 3. Perheen äidin värinäkö on normaali, ja hänen veriryhmänsä on A. Isä on punavihervärisokea, ja hänen veriryhmänsä on B. Heidän tyttärensä on punavihervärisokea, ja hänen veriryhmänsä on O. Häneltä puuttuu toinen X-kromosomi (hänellä on siis Turnerin oireyhtymä). Perustele kaavioin, miten tyttö on perinyt nämä ominaisuudet.
 4. Uusi kasvilaji voi luonnossa kehittyä nopeasti kahden lajin risteytyessä.
  1. Mikä edellytys risteymän on täytettävä, jotta sitä voitaisiin kutsua lajiksi?
  2. Eräs merenrantaheinä, Spartina anglica, on syntynyt kahden lajin risteytyessä seuraavasti:

   Mitä merkinnät 2n ja 4n tarkoittavat?
   Miksi risteymä (A) on lisääntymiskyvytön, mutta Spartina anglica pystyy lisääntymään?
   Millainen solunjakautuminen on edeltänyt uuden lajin syntymistä?
 5. Verenkierto liittyy moniin elintoimintoihimme. Miten kytkeytyvät toisiinsa
  1. verenkierto ja ruoansulatus,
  2. verenkierto ja hengitys?
 6. Mitä ovat
  1. restriktioentsyymi
  2. plasmidi
  3. geenikirjasto
  ja miten niitä hyödynnetään?
 7. Suomeen tuodaan vuosittain suuria määriä tiikkipuuta käytettäväksi veneisiin ja puutarhakalusteisiin.
  1. Miten voisit selvittää geenitekniikan keinoin, ovatko sahalle tuotavat tiikkitukit kloonimetsissä (viljelymetsissä) kasvatettuja vai ovatko ne peräisin luonnonmetsistä?
  2. Tee selkoa kloonimetsien eduista ja haitoista.

+ 8.

James Watson, Francis Crick ja Maurice Wilkins selvittivät DNA:n biokemiallisen rakenteen 50 vuotta sitten ja saivat vuonna 1962 työstään Nobelin palkinnon.

Esittele DNA-molekyylin rakenne. Selvitä, miten DNA:n sisältämä informaatio ohjaa solun toimintaa ja kuinka informaatio siirtyy solusukupolvelta toiselle aitotumallisilla eliöillä.

© Ylioppilastutkintolautakunta / Internetix