YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA      13.3.2002
REAALIKOE

IX BIOLOGIA

 1. Mitkä rakenneseikat erottavat toisistaan
  1. esitumallisen ja aitotumallisen (tumallisen) solun
  2. kasvi- ja eläinsolun?
 2. Mitä tarkoitetaan ekosysteemin sukkessiolla (suksessiolla)? Kuvaa metsäpalon jälkeistä sukkessiota.
 3. Lue alla olevat lainaukset ja vastaa niitä käyttäen seuraaviin kysymyksiin.
  Miksi lehtiartikkelissa mainitussa kylässä syntyy vuosittain muutamia valkoisia harakoita? Miksi valkoiset harakat eivät runsastu populaatiossa? Mitä arvelet albiinoharakoiden tulevaisuudesta tässä populaatiossa?

  Valkeat harakat katoavat elokuussa

  Vehkalahdella, Metsäkylän Klemolanmäellä havaittiin ensimmäinen albiinoharakka vuoden 1991 kesällä. Siitä lähtien tällä varsin pienellä alueella on vuosittain havaittu yksi tai kaksi valkeaa harakkaa. Useimpina kesinä harakoita on ollut kaksi.
  Linnut ovat aivan normaalien harakoiden kokoisia ja muotoisia. Vain niiden väritys on täysin poikkeava. Näin ollen maassa liikkuvaa lintua on ensin vaikea tunnistaa.
  Tänä vuonna paikalla olevat linnut ovat lähes puhtaan valkoisia ja lähes saman kaltaisia kymmenen vuoden takaisten yksilöiden kanssa. Tämä kävi ilmi vanhoista vuoden 1991 lintuja esittävistä kuvista.
  Valkeat harakat ovat kadonneet useimmiten elokuun aikana, ja talvisin paikalla on vain normaalin värisiä harakoita.

  Kymen Sanomat 3.8.2001

  Harakka
  Skata
  Pica pica
  --

  Pesiminen: Harakka pesii ensimmäisen kerran jo vuoden ikäisenä. Pariside on useimmissa tapauksissa elinikäinen. Mahtavan pesänsä harakka rakentaa puuhun, mutta joskus myös matalalle piikkiseen pensaaseen. Molemmat emot osallistuvat pesänrakennukseen, joka saattaa kestää pitkään alkaen joskus jo syksyllä tai keskitalvella. - - Munii 5-9 munaa tavallisesti huhtikuun lopulla tai toukokuun alussa. Pääasiassa naaras hautoo 18-19 vrk. Molemmat emot ruokkivat poikasiaan, jotka varttuvat lentokykyisiksi 24-30 päivän ikäisinä.
  --
  Muutto ja talvehtiminen: Harakka on hyvin paikallinen lintu, ja ainoastaan vähäisiä liikehtimisiä tunnetaan. Kaukaisimmat rengaslöydöt ovat noin sadan kilometrin etäisyydellä merkitsemispaikalta.
  --
  Ikäennätys: Vanhin suomalainen rengastettu yksilö on elänyt 12,5-, ulkomainen yli 15-vuotiaaksi.

  Suomen ja Pohjolan linnut, 1997

 4. Oheinen sukupuu esittää periytyvän kaapiökasvun ilmenemistä eräässä suvussa.
  1. Päättele ja perustele taudin periytymistapa.
  2. Mitkä ovat henkilöiden 1-10 mahdolliset genotyypit?
  3. Millä todennäköisyydellä lapsi 11 on kääpiökasvuinen? Perustele päätelmäsi.

 5. Kuvassa on ihmisen luuranko. Selosta,
  1. mitä tehtäviä luustolla on,
  2. millainen on luukudoksen rakenne ja
  3. mitä on osteoporoosi ja miten se voidaan estää.

 6. Millaisista elimistön häiriötiloista on kyse seuraavissa sairauksissa, ja niitä hoitoja tai parannuskeinoja lääketiede niihin tarjoaa?
  1. sydäninfarkti
  2. astma
  3. diabetes
 7. Selvitä, mitä on eliöiden kloonaus ja mitä hyötyä siitä on.

+8. Vertaa mitokondrioita ja viherhiukkasia toisiinsa. Mitä yhtäläisyyksiä ja eroja niiden rakenteessa ja toiminnassa on? Miten viherhiukkaset ja mitokondriot liittyvät varhaisten eliöiden evoluutioon?

© Ylioppilastutkintolautakunta / Internetix