www.nettilukio.fi

Biologian kysymykset - kevät 2001


YLIOPPILASTUTKINTO 14. 3. 2001 REAALIKOE BIOLOGIA


1. Eliöiden väliset suhteet ovat luonnossa tärkeitä. Kuvaile seuraavia suhteita kummankin osapuolen kannalta:

a. havupuut ja sienet
b. hernekasvit ja bakteerit
c. sieni ja levä.

2. Eräässä nukleiinihapponäytteessä on tymiiniä 15 % näytteen emäsmolekyylien lukumäärästä. a) Mistä nukleiinihaposta on kyse, ja mitkä ovat sen muiden emästen vastaavat osuudet? b) Mistä osista tämän nukleiinihapon nukleotidit koostuvat? c) Selosta, miten uudet solut saavat tämän nukleiinihapon.

3. Hiiren turkin väripigmentin muodostumiseen tarvitaan dominoiva geeni A. Resessiivinen alleeli a estää pigmentin synnyn. Se, minkä värinen turkki on, perustuu toisessa kromosomissa olevan geenin B vaikutukseen: dominoiva alleeli saa aikaan harmaan, resessiivinen alleeli puolestaan mustan turkinvärin. Kokonaan pigmentitön hiiri on albiino.
a) Mitkä ovat harmaan, mustan ja albiinohiiren mahdolliset genotyypit?

Kahden harmaan hiiren jälkeläistönä syntyi 45 harmaata, 14 mustaa ja 21 albiinopoikasta.
b) Perustele, mitkä ovat vanhempien genotyypit.
c) Esitä risteytyskaaviona, mitkä ovat kolmen jälkeläistyypin teoreettiset lukusuhteet, ja perustele, vastaako risteytystulos odotettuja lukusuhteita.

4. Miten uusia lajeja syntyy luonnossa?

5. Kuvassa on erityyppisiä ihmisen verisoluja (värjättyjä). Nimeä numeroidut solut ja tee selkoa niiden rakenteesta ja tehtävistä.6. Kasvinjalostaja haluaa siirtää syysvehnän pakkaskestävyysgeenin hallanarkaan lajikkeeseen. Selosta, millä tavoin hän menettelee toimiessaan perinteisen jalostuksen ja millä tavoin geenitekniikan keinoin. Pohdi näiden menetelmien etuja ja haittoja.

7. a) DNA-testeillä voidaan analysoida ihmisen erilaisia DNA-jaksoja. Selosta pääpiirtein, mitä nämä testit ovat ja mihin niitä käytetään.
b) Kuvassa on lapsen ja äidin sekä kahden isäehdokkaan DNA-näytteistä saadut "geneettiset sormenjäljet". Millaisia päätelmiä tulosten perusteella voi tehdä?+8. Ympäristöön joutuu usein haitallisia aineita. Valitse kolme kohdista a-e ja selvitä, mistä nämä aineet tai yhdisteet ovat peräisin, miten ne voivat vaikuttaa ekosysteemiin ja ihmiseen sekä miten niiden pääsyä ympäristöön voidaan vähentää.

a. fosfaatit
b. radioaktiiviset aineet
c. klooratut hiilivedyt (esim. DDT ja PCB)
d. elohopeayhdisteet
e. lyijy

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix