www.nettilukio.fi

Äidinkielen koe - syksy 1997


Äidinkielen kokeen aineisto-osaa ei tekijänoikeudellisista syistä voida julkaista.


YLIOPPILASTUTKINTO 22. 9. 1997 ÄIDINKIELI II


21. Jotkut etsivät Jumalaa ja pyhyyden kosketusta, jotkut turvautuvat Jumalaan enempää kyselemättä, jotkut muistavat Jumalan vain ahdingossa, jotkut epäilevät Jumalan olemassaoloa, joidenkuiden maailmankuvaan ei yliluonnollinen jumaluus mahdu. Pohdi jumalasuhdetta. Valitse otsikko ja näkökulma seuraavista:

- Suhteeni Jumalaan
- Ihmiset uskonkysymysten äärellä
- Mikä tekee ihmisestä uskonnollisen, mikä epäuskonnollisen?

22. Kirjallisuuden ja elokuvan hiostoriassa erotetaan erilaisia ajanjaksoja ja tyylisuuntia, jotka ilmentävät aikansa taiteellisia ja aatteellisia ihanteita. Kirjoita jostakin kaunokirjallisesta teoksesta tai elokuvasta ilmestysaikansa ja tyylisuuntansa edustajana. Otsikoi itse.

23. Oheisista taulukoista käy ilmi, missä määrin ihmiset tuntevat tiedotusvälineissä yleisesti käytettyjen termien merkityksiä. Monet termit tunnetaan varsin huonosti. Niinpä ihmiset joutuvat monesti ottamaan kantaa asioihin, vaikka he eivät tiedä, mistä oikein on kyse. Pohdi tällaisen kielenkäytön seuraamuksia demokratian toteutumisen kannalta. Otsikoi itse tai ota otsikoksi.

- Kieli ja demokratia

24. Iltapäivä- ja aikakauslehdet ovat luoneet erityisen julkkisten ryhmän ihmisistä, jotka ovat kuuluisia lähinnä vain siitä, että ovat kuuluisia. Tarkastele, miksi ja miten lehdet luovat kuuluisuuksia. Otsokoi itse.

25. Sananlasku sanoo: "Rauta rautaa hioo, ihminen hioo ihmistä."
Ota otsikoksi tämä sananlasku ja kirjoita perheesi ja muiden ihmisten merkityksestä omalle kehityksellesi.

26. Monissa ammateissa tarvitaan ihmistuntemusta ja sosiaalisia taitoja. Pohdi tästä näkökulmasta yhtä tai useampia seuraavista ammateista: lääkäri, ravintolan vahtimestari, opettaja, kauppias, arkkitehti, poliisi, näyttelijä. Otsikoi itse.

27. Ihmisiä kokoontuu kesäisin suuriin joukkotilaisuuksiin: herättäjäjuhlille, tangomarkkinoille, rockfestivaaleille. Miksi tällaiset tilaisuudet keräävät valtavat määrät väkeä? Pohdi, millaisia tarpeita on juhlillemenon takana. Otsikoi itse.

28. Lukio on yleissivistävä koulu. Kuitenkin nykyisin lukiossa voi painottaa opiskeluaan haluamaansa suuntaan. Onko valinnan vapautta liikaakin? Pohdi asiaa myös omien tulevaisuudensuunnitelmiesi kannalta. Ota otsikoksi jokin seuraavista:

- Tarvitsenko yleissivistystä?
- Mitä nykyaikana on yleissivistys?
- Spesialisteja vai renessanssi-ihmisiä?

29. Historiantutkimuksessa ja historian opetuksessa on perinnäisesti käsitelty poliittisia tapahtumia ja merkittäviä henkilöitä. Vähemmän on kiinnitetty huomiota arjen historiaan. Pitäisikö koulun historianopetuksessa käsitellä enemmän tavallisen ihmisen elämää? Otsikoi itse tai ota otsikoksi jompikumpi seuraavista:

- Toisenlainen näkökulma historiaan
- Ketkä tekevät historiaa - suurmiehet vai pieni ihminen?

30. Pohdi jonkin valtiomuodon hyviä ja huonoja puolia tai vertaile kahta tai useampaa valtiomuotoa keskenään. Käytä esimerkkejä. Otsikoi itse tai ota otsikoksi jokin seuraavista:

- Hyviä ja huonoja hallitsijoita
- Kun valta vaihtui
- Demokratia ei ole hyvä valtiomuoto, mutta se on vähiten huono
- Kuningas vai kansa - kumpi käskijä kaikkivaltias?

31. Terveys-käsitettä on määritelty monella tavalla. Lääketieteessä vallitsevan katsomuksen mukaan terveys on sairauden puuttumista. Psykoanalyysin luojan Sigmund Freudin mielestä ihminen on terve, kun hän kykenee rakastamaan ja tekemään työtä. WHO eli Maailman terveysjärjestö on määritellyt terveyden täydelliseksi fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tilaksi. Mitä terveys sinun mielestäsi on? Pohdi asiaa ja havainnollista sitä esimerkein. Otsikoi itse tai ota otsikoksi

- Mitä terveys on?

32. Avaruuden tutkimiseen käytetään vuosittain tähtitieteellisiä summia. Millä tavoin tietämys avaruudesta helpottaa elämäämme maan päällä? Mihin avaruustutkimusta tarvitaan? Pohdi avaruuden tutkimisen tarkoituksenmukaisuutta. Otsikoi itse

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99