www.nettilukio.fi

Äidinkielen koe - syksy 1995


Äidinkielen kokeen aineisto-osaa ei tekijänoikeudellisista syistä voida julkaista.


YLIOPPILASTUTKINTO 25. 9. 1995 ÄIDINKIELI II


21. Raamatun Sananlaskujen kirjassa sanotaan: "Surussa on jokainen ihminen yksin,/ iloakaan ei voi toisen kanssa jakaa." Oletko samaa mieltä? Otsikoi itse.

22. Yhdysvaltalainen ihmisoikeuksien puolustaja Martin Luther King, joka murhattiin 1968, on sanonut: "Suurin tragedia ei ole siinä, että pahat ihmiset tekevät pahaa, vaan siinä, että hyvät ihmiset vaikenevat." Pohdi tätä asiaa. Otsikoi itse tai ota otsikoksi Onko vaikeneminenkin kannanotto?

23. Kuvittele, että järjestäisit peruskoulun yläasteen tai lukion oppilaille elokuvakerhon. Millaisia elokuvia valitsisit ja miksi? Otsikoi itse.

24. Ennen kuin musiikkiesitys (tai: sävellys) on valmis

25. Kieli ei ole ainoastaan viestintäkeino vaan olennainen osa persoonallisuuttamme.Tapamme käyttää kieltä kertoo meistä paljon. Useimmat mukauttavat kielenkäyttönsä kulloiseenkin tilanteeseen. Erityisesti vairallisissa yhteyksissä ja kirjoittaessamme meidän odotetaan seuraavan yleisiä sääntöjä ja malleja. Pohdi, millainen viestintäväline kieli on ja mitä hyvin toimivalta kieleltä vaaditaan. Otsikkovaihtoehdot:

- Onko oma kielenkäyttöni todella omaani
- Kieli on osa persoonallisuutta
- Julkinen kieli asettaa vaatimuksia


26. Suomen tieliikenteessä kuolee vuosittain noin 500 ihmistä ja noin 7 500 loukkaantuu. Pohdi keinoja, joilla liikenneonnettomuuksia voidaan vähentää. Otsikko: Miten parantaa liikenneturvallisuutta?

27. Kuka on normaali?

28. Suomalaisilla on huono itsetunto - näin väitetään. Olemme arkoja esittämään mielipiteitämme ja osaamistamme. Pohdi suomalaisten itsetuntoa, sen hyvyyttä tai huonoutta sekä itsetunnon säätelyn tapoja. Otsikkovaihtoehdot:

- Onko suomalaisilla huono itsetunto?
- Suomalaiset - vähättekyn mestareita
- Alemmuudentunto ja suuruudenhulluus, hankala yhdistelmä


29. Usein väitetään, että elämän kansainvälistyessä Suomi menettää omaleimaisuuttaan. Käykö näin, ja mitä ylipäätään on Suomen omaleimaisuus? Otsikoi itse.

30. Ohessa on avuksi islamilaista maailmaa esittävä kartta. Kirjoita islamilaisen maailman kehityksestä ja asemasta maailmanpolitiikassa. Otsikoi itse tai valitse jompikumpi seuraavista otsikoista:

- Islamilaisessa maailmassa kuohuu
- Islamilainen maailma - nouseva mahtitekijä


31. "Vapaa kuin taivaan lintu", sanotaan, mutta onko lintu vapaa?

32. Matkailu avartaa. Sillä on kuitenkin myös huonoja puolia: suositut kohteet kuluvat, alkuperäiset miljööt muuttuvat. Viime aikoina onkin alettu puhua ympäristöä säästävän ekomatkailun puolesta. Otsikko:
Matkailu avartaa - ja tuhoaa

33. Luonnon monimuotoisuus, puolustettava arvo

34. Vapauttava nauru

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99