www.nettilukio.fi

Äidinkielen koe - syksy 1990


YLIOPPILASTUTKINTO 17.9.1990 ÄIDINKIELEN KOE I


l. Ihmisten käsiykset enkeleistä ovat muotoutuneet Raamatun ja kristillisen tradition perusteella. Enkeleistä on paljon kuvia ja kuvauksia. Oheen on poimittu muutamia näytteitä. Valitse otsikko seuraavista:
- Maan korvessa kulkevi lapsosen tie
- Nykyihminen ja enkelit
- Minun mielikuvani enkeleistä
- Enkeleitä taiteessa


2. Kirjoita suhteestasi johonkin kirjailijaan, hänen teoksiinsa ja henkilöhahmoihinsa. Otsikoi seuraavaan tapaan: Kafkaa lukiessa

3. Trikkikuvaus elokuvan ulottuvuksien lisääjänä

4. Valitse yksi seuraavista väitteistä kirjoituksesi otsikoksi:
- Kieli on vallan väline
- Kielen avulla hallitaan mieliä
- Vaikuttajayksilöksi nousee se, jolla on sana hallussaan


5. Lue oheinen lehtiartikkeli ja käytä sitä lähtökohtanasi. Valitse toinen seuraavista otsikoista:
- Sairauksia hoidetaan. Hoidetaanko potilasta?
- Ajatuksiani artikkelista "Ystävällisyys on joskus hoitoa tärkeämpää"


6. Miten puolustusvoimiamme tulisi kehittää

7. Kun Välimeri oli läntisen maailman keskus

8. Luonnon kanssa ei neuvotella

9. Kalanviljely herättää kysymyksiä

10. Maapallon tarina
(Ohessa on tietoa kirjoittamisen avuksi.)

11. Urheilu-urani etappeja

12. Lomanviettokin vaatii taitoa

13. Kamelista moottorikelkkaan - kulkuneuvoja olojen mukaan

14. Onko nykymaailmassa sankareita?


YLIOPPILASTUTKINTO 24.9.1990 ÄIDINKIELEN KOE II


21. Ohessa on viisi Uuden testamentin kohtaa, jotka kertovat Apostoli Pietarista. Pohdi niitä hyväksi käyttäen, onko mahdollista saavuttaa kestävä vakaumus. Otsikoi itse.

22. Lue mosambikilaisen Luis Bernardo Honwanan vuonna 1964 ilmestynyt kertomus Mustien kädet ja tulkitse sitä. Otsikko: Viesti sorretuille ja sortajille

23. Uusia taidekokeiluja

24. Kirjoita nuorten aikuistumisesta ja omien siipien kokeilusta. otsikko: Pesässä ei opi lentämään

25. Eri kouluaineissa menestymistä mitataan ja arvostellaan eri tavoin

26. Lännenfilmit antavat usein pintapuolisen, jopa vääristellyn kuvan siitä, miten Yhdysvaltain valkoinen väestö asutti mantereen. Millainen tuo vaihe todellisuudessa oli? Otsikko: Lännen valloitus

27. Kirjoita asumisesta ja asuntopolitiikasta. Valitse otsikko seuraavista:
- Näin tehostaisin asuntopolitiikkaa
- Elämäni asunnot: sarja takana ja edessä
- Kohtuullista asumista kohtuullisin ehdoin
- Nuoret ja asuntotilanne


28. Miksi liikenneturvallisuutta on vaikea lisätä?

29. Sinivalaasta virtukseen - eliökunnan mittakaava

30. Ylemmässä ilmakehässä eli stratosfäärissä oleva otsonikerros rajoittaa auringon ultraviolettisäteilyn pääsyä maan pinnalle. Otsonikerroksen on havaittu viime aikoina ohentuneen. Yhtenä syyllisenä pidetään freoneja eli CFC-yhdisteitä. Oheisena on kolme taulukkoa CFC-yhdisteiden käyttötavoista ja Suomen vähennysohjelmasta. Valitse otsikko seuraavista:
- Otsonikerros ohenee
- Freonit ja ilmakehän otsonikerros
- Freoneista luovutaan - miksi ja miten?


31. Kirjoita nykyaikaisista huoltoasemista. Otsikoi itse tai valitse otsikko seuraavista:
- Huoltoasema-arkkitehtuuria
- Bensiinipumpusta ja kahvibaarista se alkoi
- Huoltoasemat - tienvarren keitaat


32. Kasvatettavana hevonen

33. Ihmiset itkevät eri syistä. Vastaukset siihen, kuka saa itkeä, miksi saa itkeä, miten saa itkeä tai missä saa itkeä, vaihtelevat myös kulttuuritaustan mukaan. Kuvaa ja pohdi itkemistä ja ota lähtökohdaksesi yksi seuraavista otsikoista:
- Miksi en saa itkeä
- Ihmiset itkevät mutta myös nielevät kyyneleensä
- Ei itku auta - vai auttaako?
- Itkurituaaleja


34. Ennustaminen on tarpeellista mutta vaikeaa

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99