YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA      23.9.2002
ÄIDINKIELEN KOE II

Ohje: Anna kirjoituksellesi otsikko ja merkitse sen eteen kirjoitustehtävän numero. Valmiit otsikot on lihavoitu.


 1. Valitse yksi Raamatun kymmenestä käskystä ja pohdi sen merkitystä nykymaailmassa.

  AINEISTOA TEHTÄVÄÄN 21.

 2. Uskonto on tärkeä osa kulttuuria. Tarkastele Eurooppaa uskontojen mantereena ja kotimaatasi sen osana.

  AINEISTOA TEHTÄVÄÄN 22.

 3. Arkipäivän sankaruutta romaanin maailmassa
 4. Ruotsalaisen kirjailijan Gunnar Ekelöfin mukaan omat kokemukset auttavat lukijaa tunnistamaan itsensä lukemastaan, saamaan uusia elämyksiä ja syventämään aiempia. Mitä mieltä olet lukijana asiasta?
 5. Miksi ihminen on kautta aikain tehnyt kuvia?
 6. Fakta ja fiktio viihteenä
 7. Onko radiosta muuhunkin kuin taustamusiikiksi?
 8. Väitetään, että länsimaissa on viime vuosikymmeninä siirrytty teollisesta yhteiskunnasta palveluyhteiskuntaan. Pohdi, kuinka hyvin nimitys palveluyhteiskunta kuvaa Suomen nykyisiä oloja.
 9. Pohdi, mikä on isänmaallisuutta ja epäisänmaallisuutta nyky-Suomessa.
 10. Onko kutsumus käynyt vanhanaikaiseksi ammatinvalinnassa?
 11. Tarkastele psykologisten keinojen käyttöä urheilussa.
 12. Miksei pikemminkin päinvastoin?
 13. Kirjailija Samuli Paronen on sanonut: "Jumalat tarvitsevat uskoa, luojat epällyä." Pohdi tämän aforismin sisältöä.

© Ylioppilastutkintolautakunta / Internetix