www.nettilukio.fi

Äidinkielen koe - syksy 2001


YLIOPPILASTUTKINTO 24. 9. 2001 ÄIDINKIELEN KOE II


Ohje: Anna kirjoituksellesi otsikko ja merkitse sen eteen kirjoitustehtävän numero. Valmiit otsikot on lihavoitu.


21. Mitä on pahuus?

22. Jännittävällä juonella on dekkareissa tärkeä sija, mutta sen lisäksi niissä usein arvioidaan laveastikin maailman menoa. Agatha Christie kuvaa romaaneissaan Englannin keskiluokkaa, Georges Simenon Ranskan pikkuporvareita. Matti Yrjänä Joensuun ja Harri Nykäsen teokset heijastavat nyky-Suomen elämää. Tarkastele yhtä tai useampaa dekkariromaania siltä kannalta, miten siinä tai niissä kuvataan ihmistä ja yhteiskuntaa.

23. Kirjoita sanomalehteen tarkoitettu arvostelu jostakin viime vuosien uutuuskirjasta.

24. Murteet ja slangi ovat nousseet suureen suosioon. Niistä julkaistaan sanakirjoja, ja kirjallisuutta käännetään eri murteille. Radiokanavat lähettävät murreuutisia ja slangipakinoita. Pohdi, mistä tämä ilmiö kertoo.

25. Mikä kelpaa uutiseksi?

26. Tarkastele Internetin käyttökelpoisuutta tietolähteenä.

27. Nyky-Suomessa maan sisäinen muuttoliike suuntautuu tiettyihin kasvukeskuksiin. Mistä tämä johtuu, ja mitä seurauksia siitä on? (Kääntöpuolella on maan sisäistä muuttoliikettä kuvaava kartta.)

AINEISTOA TEHTÄVÄÄN 27.

Helsingin sanomat 9.2.2001


28. Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan miesjaosto palkitsi tammikuussa 2001 Ilkka ja Ville Turkan työstä, jota he ovat Vantaalla tehneet jääkiekkojuniorien valmentajina. He eivät ole ensisijaisesti tähdänneet joukkueittensa menestymiseen vaan viihtyisään yhdessäoloon, peli-iloon ja lasten ja nuorten kehitykselle suotuisaan ilmapiiriin. Pohdi niitä arvoja, joita joukkueurheilu nykyisin edustaa.

29. Monet asiantuntijat ovat ilmaisseet huolensa eri tieteenalojen, muun muassa bio- ja tietotekniikan, kehityksestä. Taustana on "tekniikan imperatiiviksi" kutsuttu väite: "Kaikki, mitä keksitään, myös otetaan käyttöön." Kaikki tutkijat eivät välttämättä noudata alansa eettisiä ohjeita, viranomaisvalvontaa on vaikea järjestää, ja raha ratkaisee monet päätökset. Toisaalta monet elämää helpottavat ratkaisut riippuvat eri tieteenalojen uusista keksinnöistä. Pohdi tieteen mahdollisuuksia ja sen kehitykseen liittyviä huolenaiheita.

30. Teollisuusmaat tuottavat valtavat määrät jätteitä ja ovat vaikeuksissa niiden käsittelyssä. Pohdi, millaisin laajoin, yleisluonteisin keinoin jäteongelma olisi ratkaistavissa.

31. Eläinten maailma on paljolti hajujen maailmaa. Ihmisen hajuaisti on ajan mittaan heikentynyt, mutta yhä hajut ärsyttävät, kiihottavat, houkuttelevat ja tuovat mieleen muistoja. Kirjoita hajujen merkityksestä ihmiselle.

32. Totuus vai totuuksia?

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix