www.nettilukio.fi

Äidinkielen koe - syksy 2000


YLIOPPILASTUTKINTO 25. 9. 2000 ÄIDINKIELEN KOE II


Ohje: Valmiit otsikot on lihavoitu. Muista merkitä otsikkosi eteen kirjoitustehtävän numero.


21. Koulun kirjallisuudenopetuksessa on annettu sijaa myös viihteelle. Mitä tässä kehityksessä voitetaan, mitä kenties menetetään? Kirjoita lehtikirjoitus, jossa otat kantaa asiaan. Otsikoi itse.

22. Parin viime vuosikymmenen mittaan tietynlaisia elokuvia on alettu kutsua toimintaelokuviksi. Tarkastele tätä elokuvan lajityyppiä ja yritä määrittää sen rajoja elokuvan muihin lajeihin. Otsikoi itse.

23. Jotkut pelkäävät, että tietokoneen ääressä aikaansa viettävät nuoret kasvavat epäsosiaalisiksi ja oppivat seurustelemaan vain koneen ja keinotodellisuuden kanssa. Jotkut puolestaan väittävät, että tietokone lisää kontakteja ja voi myös syventää niitä. Pohdi asiaa. Otsikoi itse.

24. Viihdejulkisuus tunkee yhä useammalle elämänalalle. Yhteiskunnallisiin luottamustoimiinkin asetetaan usein ehdokkaiksi henkilöitä, joiden ansiot ovat muualla kuin yhteiskunnallisessa toiminnassa: esimerkiksi viihdemaailman suosikkeja ja urheilusankareita. Samoin television viihdeohjelmissa esiintyminen vaikuttaa ehdokkaiden kannatukseen. Mitä ajattelet asiasta? Otsikoi itse.

25. Tutkimukset ovat osoittaneet, että Jeesus Nasaretilainen oli historiallinen henkilö: uskonnollinen opettaja, joka roomalaisen miehitysvallan hallitsemassa Palestiinassa sai kansankiihottajan leiman ja kuolemantuomion. Pohdi Jeesuksen persoonaa ja hänen asemaansa silloisissa oloissa. Otsikoi itse.

26. Nykynuoria on kutsuttu historiattomaksi sukupolveksi, koska yhä useammalta puuttuu kosketus edellisten sukupolvien välittämään tieto- ja kokemusmaailmaan. Oletko sinä tutustunut esimerkiksi sukulaistesi kertomusten tai suvussa säilyneiden valokuvien ja esineiden kautta sotavuosiin, jälleenrakennuskauteen, Kekkosen aikaan, lamavuosiin tai muuhun Suomen historian vaiheeseen? Pohdi, onko sinun sukupolvesi historiaton. Otsikoi itse.

27. 1800-luvulla yleistyi käsitys "valkoisen miehen taakka". Sillä tarkoitettiin siirtomaaisäntien vastuuta alkuasukkaista, jotka miellettiin kehittymättömiksi, lapsenomaisiksi ja vastuuttomiksi. Millainen valkoisen miehen taakka on nykyisin? Otsikoi itse.

28. Neuvostoliiton hajottua meillä alettiin elätellä toiveita luovutettujen alueiden, etenkin Karjalan kannaksen, takaisin saamisesta. Pohdi, mitä seurauksia noiden alueiden palauttamisesta olisi. Otsikoi itse.

29. Kalteva pinta on ihmiskunnan vanhimpia fysikaalisia apuneuvoja. Kirjoita sen ja muiden yhtä yksinkertaisten apuneuvojen merkityksestä ennen ja nyt. Otsikoi itse.

30. Metsänhoito ja riistanhoito - yhteen sovittamattomat?

31. Monien eläinlajien rakennustaito hämmästyttää kehittyneellä tekniikallaan ja tarkoituksenmukaisuudellaan. Tarkastele omien tietojesi ja havaintojesi pohjalta eläinten rakennelmia. Otsikoi itse.

AINEISTOA TEHTÄVÄÄN 31.

Trooppisen Vespa affinis -herhiläisen pesän kartiomuoto johtaa tehokkaasti sadeveden pesän päältä.


Tšadilaisen musgum-heimon savitalo.


Trooppisen rankkasateen uhkaa vastaan kehittynyt kerroskattoinen termiittipesä (Cubitermes).


Katunäkymä Bhaktapurista Nepalista.


Hämähäkin seittilankojen liitoksia.


Eiffel-tornin liitoksia, Pariisi, 1889.


Suomen rakennustaiteen museon näyttelyesite Eläinten arkkitehtuuri, 1995

32. Me ja he

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix