www.nettilukio.fi

Äidinkielen koe - kevät 1998


Äidinkielen kokeen aineisto-osaa ei tekijänoikeudellisista syistä voida julkaista.


YLIOPPILASTUTKINTO 23. 3. 1998 ÄIDINKIELI II


21. Profeetta Jeremia sanoo: "Kurita minua, Herra, mutta älä kohtuuttomasti!" Pohdi, millaista inhimillistä hurskautta tämä pyyntö ilmentää. Otsikoi itse.

22. Filosofian harrastus on kasvanut viime vuosina nopeasti. Suomenkin lukioissa opiskellaan filosofiaa, ja filosofimme ottavat kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin. Kirjoita aiheesta Miksi filosofia kiinnostaa?

23. Veijo Meren mukaan "kirjallisuus ei saa olla helppoa, koska elämäkään ei ole helppoa". Kirjoita vaikeasta mutta palkitsevasta kaunokirjallisuuden lukukokemuksesta. Otsikoksi Koville otti, mutta kannatti lukea.

24. Alvar Aallon syntymästä on kulunut sata vuotta. Kirjoita hänen työstään ja tyylistään. Virikkeinä voi käyttää sivujen 3 - 4 kuvia.. Otsokoi itse.

25. Useimmat meistä ovat yksimielisiä: puhumme yleensä äidinkieltämme. ja se on myös opiskelukielemme. Jotkut meistä ovat kaksi- tai monikielisiä. Pohdi kaksi- tai monikielisyyden merkitystä identiteetin muovautumiselle. Otsikoksi Kieli ja identiteetti.

26. Liika työ ja työn puute - kaksi ahdistuksen aihetta.

27. Kumpi ratkaisee, määrä vai laatu? Pohdi tätä ongelmaa jonkin tuntemasi erityisalan, esimerkiksi viljelyn käsityön, teollisuuden, rakentamisen, palvelun, koulutuksen tai taiteen kannalta. Otsikoi itse.

28. Onko laki kaikille sama?

29. Alexander Dumas´n muskettisoturien tunnuslauseen on "yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta". Mitä merkitsee hyvä ryhmähenki? Valitse jompikumpi seuraavista tehtävistä.

A. Käsittele ryhmähengen ilmenemistä kirjallisuudessa, teatterissa. elokuvasta tai sarjafilmistä tuntemasi esimerkin pohjalta.Otsikoi itse.

Tai:

B. Käsittele ryhmähengen ilmenemistä todellisessa elämässä. Otsikoi itse.

30. Tieteen suuria arvoituksia.

31. Autourheilua voi pitää aitona urheiluna, joka vaatii harjoittajaltaan huippuun vietyä fyysistä ja henkistä kuntoa.Mestariajaja voi nostaa kotimaansa maailmankartalle. Autourheilua voi myös pitää luonnonvaroja haaskaavana, vääriä ihanteita antavana teollisuuskonsernein myynninedistämiskeinona. Valitse jompikumpi seuraavista tehtävistä.

A. Laadi Suomen Luonto -lehteen mielipidekirjoitus, jossa tarkasti perustellen osoitat autourheilun hyödyllisyyden. Otsikoi itse.

Tai:

B. Laadi Vauhdin maailma -lehteen mielipidekirjoitus, jossa tarkasti perustellen osoitat autourheilun haitat. Otsikoi itse.

32. Joko - tai vai sekä - että?

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99