www.nettilukio.fi

Äidinkielen koe - kevät 1997


Äidinkielen kokeen aineisto-osaa ei tekijänoikeudellisista syistä voida julkaista.


21. Luukkaan evankeliumissa kerrotaan: Kun fariseukset kysyivät Jeesukselta, milloin Jumalan valtakunta tulee, hän vastasi: "Ei Jumalan valtakunta tule niin, että sen tulemista voidaan tarkkailla. Eikä voida sanoa: 'Se on täällä', tai: 'Se on tuolla.' Katsokaa: Jumalan valtakunta on teidän keskellänne" Pohdi, mitä Jeesus sanoillaan tarkoitti. Otsikoi itse.

22. Sibelius- ja Tsaikovski-kilpailu, Oscar, Jussi, Venla, Finlandia... Taiteessakin kilpaillaan ja taidetta palkitaan, vaikkei voida käyttää urheilun kriteerejä, senttejä ja sekunteja. Pohdi, millä perustein taiteilijoita ja taideteoksia voi asettaa paremmuusjärjestykseen. Voit keskittyä yhteen taiteenlajiin tai tarkastella asiaa yleisemmin. Otsikoi itse.

23. Kirjallisuutta ryhmitellään mm. lukijoiden mukaan: on lastenkirjoja, nuortenkirjoja, poika- ja tyttökirjoja, naisten ja miesten kirjoja... Pohdi, miten tällaiset lajirajat ovat ilmenneet omassa lukijahistoriassasi. Otsikoi itse.

24. Kaunokirjallisen teoksen lukija kuvittelee teoksen tapahtumapaikat kertojan antamien tietojen perusteella. Toisinaan tietoa kertyy niukasti, muta siitä huolimatta lukija muodostaa mielessään jonkinlaisen kuvan teoksen tapahtumien ympäristöstä. Toisinaan tietoa annetaan runsaasti ja yksityiskohtaisesti, ja lukijan on järjesteltävä tämä tieto mielessään. Joskus kirjassa on kartta, jota lukija voi käyttää apunaan. Ohessa on muutamia näytteitä tällaisista kartoista. Pohdi, miten fiktiivisen maailman kartta vaikuttaa lukemiseen. Otsikoi itse.

25. Uutislähetyksiä on radiossa ja televisiossaa yhä enemmän, ja entistä yleisemmin ne eriytetään kohderyhmittäin. Tarkastele tämän kehityksen syitä ja seurauksia. Otsikoi itse.

26. Syksyn 1996 kunnallis- ja EU-vaalien äänestysprosentti jäi noin 60:een, ja alle 30-vuotiaista äänesti ilmeisesti alle puolet. Mitä tästä voi päätellä? Eivätkö yhteiskunnalliset asiat enää kiinnosta ihmisiä? Otsikoi itse

27. Ensimmäiset naiset astuivat Suomessa varusmiespalvelukseen syksyllä 1995, ja kadettikurssilta ensimmäinen nainen valmistunee yliluutnantiksi vuonna 2000. Upseerinura on nyt naisillekin auki ylimmille portaille asti. Pohdi naisten armeijaantulon perusteita ja merkitystä. Otsikoi itse.

28. Kateus mainitaan usein suomalaisten kansallisominaisuudeksi. Mitä kateus oikein on? Onko kateus aina vain pahasta, vai onko siinä jotain hyvääkin? Tarkastele kateuden lähtökohtia, ilmentymiä ja vaikutuksia. Otsikoi itse.

29. Lajeja syntyy ja sammuu - ihminenkään tuskin on poikkeus. Mikä on meidän lajimme kohtalo? Otsikoi itse.

30. Autoja kehitellään yhä paremmiksi, liikenneympäristöä muokataan turvallisemmaksi. Ihmisen aistit ja hänen havainto- ja ajattelukykynsä ovat kuitenkin rajalliset. Fysiikka tarjoaa tietoja, joita on vaikea sisäistää. Siinä missä 100 kilometrin tuntinopeudella kulkeva auto kuivalla asfaltilla pysähtyy ennen estettä, 120 kilometrin tuntionopeudella kulkeva auto törmää esteeseen 75 kilometrin tuntivauhdilla. Jos tuo este on jalankulkija, hän todennäköisesti kuolee. Siinä missä 80 km:n tuntinopeutta kulkeva auto pysähtyy ennen estettä, törmää 100:aa kulkeva esteeseen lähes 70 km:n tuntivauhdilla. On todettu, että nastarenkaat, lukkiutumattomat jarrut ja muut turvallisuuteen tähtäävät keinot antavat osalle autoilijoista valheellisen turvallisuudentunteen ja saattavat vastoinj tarkoitustaan jopa lisätä onnettomuuksia. Kuljettajilla on taipumus yliarvioida kykynsä. Pohdi ihmisen fysiologisten ja psykologisten ominaisuuksien merkitystä liikenneturvallisuudelle. Otsikko:

Kuljettaja - liikenteen pahin riski


31. Luonto ei tunne neliötä, väitetään. Ihmisen maailmassa neliö ja suorakulmio ovat mitä yleisempiä muotoja: kaupunkisuunnittelussa ruutukaava on olut tavallinen, samoin talojen huoneiden sekä huonekalujen ja muiden tavaroiden muotona suorakulmio on yleinen. Tarkastele luonnonmaailman ja ihmisen luoman maailman muotojen yhtäläisyyksiä ja eroja. Otsikoi itse.

32. Nuoria testataan, mitataan ja arvioidaan koulussa ja heidän hakiessaan koulutus- tai työpaikkaa. Mitataanko oikeita asioita? Pohdi mittauksen tarkoituksenmukaisuutta ja oikeutusta sekä mahdollisia mittavirheitä. Otsikoi itse tai valitse otsikko seuraavista:

Minua mitataan
Sovinko mittoihin? Sopivatko mitat minulle?
Älliä vai ei?


©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99