www.nettilukio.fi

Äidinkielen koe - kevät 1996


Äidinkielen kokeen aineisto-osaa ei tekijänoikeudellisista syistä voida julkaista.


YLIOPPILASTUTKINTO 25. 3. 1996 ÄIDINKIELI II


21. Viides käsky sanoo: "Älä tapa." Kuitenkin sodissa surmataan vihollissotilaita, tappoonkin johtava itsepuolustus saatetaan hyväksyä, monissa maissa on voimassa kuolemantuomio ja lehdissä keskustellaan armokuoleman mahdollisuudesta. Ekö viides käsky siis olekaan ehdoton? Pohdi, onko sellaisia syitä, jotka oikeuttavat tappamaan toisen ihmisen. Otsikoi itse tai ota otsikoksi Älä tapa

22. Viestinnän tutkija H. P. Grice on havainnut että kulttuurissamme keskustelijat odottavat toistensa noudattavan seuraavia periaatteita: Puhu totta. Puhu juuri sen verran kuin on tarpeen. Pysy asiassa. Esitä sanottavasi selvästi ja ymmärrettävästi. - Laadi itse otsikko ja tarkastele, miten ja miksi ihmiset keskustellessaan toistuvasti rikkovat näitä periaatteita.
Tai:
Ota otsikoksi Keskustelu - peliä vakiintunein säännöin

23. Kirjoita jostakin kirjasta, joka käsittelee sinulle tuttua ongelmaa ja on auttanut sinua näkemään oman tilanteesi uudessa valossa.
Otsikoi itse tai ota otsikoksi Kirja, joka auttoi minua

24. Mikä tekee äänestä musiikkia?

25. Oikeusjärjestelmämme mukaan rikoksesta seuraa rangaistus. Varsinkin nuorille rikoksentekijöille on alettu sakko- tai vankeusrangaisyuksen sijasta antaa mahdollisuus hyvittää tekonsa ns. yhdyskuntapalvelulla: nuoret tekevät jotakin yleishyödyllistä työtä tai esmerkiksi puhdistavat sotkemiaan seiniä. Pohdi erilaisten rangaistusten tarkoituksenmukaisuutta.
Otsikko: Rangaista vai kasvattaa?

26. Seksuaalisten vähemmistöjen elämään, oikeuksiin ja ongelmiin on viime vuosina tiedotusvälineissä kiinnitetty yhä enemmän huomiota. Kirjoita vähemmistöseksuaalisuudesta. Otsikoi itse tai valitse otsikoksi jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista:
- Seksuaaliset vähemmistöt ja yhteiskunnan asenteet
- Ennakkoluuloja ja ymmärtämystä

27. Huippu-urheilussa yksinäisten susien aika on ohi. Valmentajat, lääkäriy, huoltajat ja managerit, seurat, sponsorit ja työnantajat valvovat urheilijaa entistä tarkemmin. Urheilijasta on yhä enemmän tullut sekä tuote-esittelijä että markkinoitava tuote. Kirjoita huippu-urheilijan toimenkuvan muuttumisesta. Otsikoi itse.

28. Onnellinen lapsuus - onko sellaista kenelläkään?

29. Kolme erilaista Suomen presidenttiä

30. Ohessa on kartta, jossa Suomi on sijoitettu Keski-Eurooppaan. Pohdi, millaiseksi historiamme olisi muotoutunut, jos olisimme eläneet karttaan merkityllä alueella. Otsikoi itse.

31. Esittele Internet-verkko sellaiselle, joka ei sitä tunne. Otsikoi itse.

32. Tappaako EU suomalaisen talonpojan?

33. Puhutaan luonnon rauhasta, mutta silloin luontoa tarkastellaan ihmisen näkökulmasta. Itse asiassa eläimet ja kasvit käyvät jatkuvaa kamppailua olemassaolostaan: Pöllö iskee hiireen, hauki nielaisee särjen, käropänen takertuu hämähäkinseittiin, heinikko tukehduttaa männyntaimen. Kirjoita luonnossa ilmenevästä eloonjäämistaistelusta. Otsikoi itse tai ota otsikoksi
Luonnon rauha - onko sitä?

34. 1 + 1 = 2?

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99