www.nettilukio.fi

Äidinkielen koe - kevät 1993


Äidinkielen kokeen aineisto-osaa ei tekijänoikeudellisista syistä voida julkaista.


YLIOPPILASTUTKINTO 29. 3. 1993 ÄIDINKIELI II


21. Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta eroaa vuosittain enemmän ihmisiä kuin siihen liittyy, ortodoksien määrä sitä vastoin on kasvanut. Vieraat, erityisesti itämaiset uskonnot ovat vallanneet alaa entistä enemmän. Kirkon kyselytutkimuksesa peräti joka neljäs vastaaja ilmoitti uskovansa sielunvaellukseen tai jälleensyntymiseen. Tarkastele aihetta. Otsikkovaihtoehdot:

- Mitä luterilaisesta kirkosta puuttuu?
- Vieraiden uskontojen vetovoima


22. Työhön voi suhtautua monin tavoin

23. Maailma on avoinna, mutta kenelle?

24. Radion kanavat ovat yleisilmeeltään erilaisia ja tarjoavat toisistaan poikkeavaa ohjelmaa. Televisiossa on kolmoskanava annettu kokonaan MTV:n käyttöön. Kuvittele, että saisit perustaa joko radioon tai televisioon omia tarpeitasi ja toiveitasi vastaavan erityisen kulttuuriohjelmien kanavan. Millainen se olisi? Kirjoita aiheesta. Otsikko:

- Tällaisen kulttuurikanavan haluaisin


25. Saduilla on monta tehtävää ja tarkoitusta. Usein lapsuuden sadut sauraavat meitä halki elämän. Aikuisia vetävät puoleensa monenlaiset mielikuvitusmaailmat. Kirjoita aiheesta. Otsikoi itse tai valitse seuraavista vaihtoehdoista:

- Eri ikäkausien sadut
- Onko satujen maailma vain satumaailma?


26. Ihminen selvittää omia ajatuksiaan ja tuntojaan pukemalla ne sanalliseen asuun. Toisaalta ihminen tarvitsee peilin, toisen ihmisen, jotta hän voisi nähdä omaan itseensä. Kirjoita aiheesta.
Otsikko:

- Puhuminen auttaa


27. Kenellä on valta Suomessa?

28. Viro - lähellä ja kaukana

29. Euroopan monarkioissa hallitsija on lähinnä symboli. Toisaalta itsenäisyytensä takaisin saaneissa ja toimivaa demokratiaa etsivissä valtioissa on kuningasmielisiä puolueita. Pohdi kuningasvallan asemaa. Otsikko:

- Kuningaskunta - aikansa elänyt valtiomuoto?


30. Hiiltä ei ole vain hiilloksessa

31. Korvaako tietokone matemaatikon?

32. Viime vuosina on entistä enemmän alettu myydä maataloustuotteita suoraan tilalata kuluttajalle. Yleistyessään tällainen yritysmuoto saattaa tarjota työpaikkoja ja elävöittää maaseutua. Kirjoita tilaltamyynnistä ja siihen liittyvästä viljelystä. Otsikoi itse tai ota otsikoksi:

- Tilaltamyynti - yleistyvä yritysmuoto


33. Urheiluseurat tarjoavat hyviä harrastusmahdollisuuksia ja kehittävät etenkin juniori-ikäisiä jäseniään sekä fyysisesti että henkisesti. Toisaalta seuran sisäinen kilpailu voi kärjistää urheilijoiden välejä ja lannistaa heikosti menestyviä. Otsikkovaihtoehdot:

- Urheiluseura nuorten kasvattajana
- Urheiluseurat nuorten kasvattajina


34. Elämäni opettaja

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99