www.nettilukio.fi

Äidinkielen koe - kevät 1991


YLIOPPILASTUTKINTO 18.3. l991 ÄIDINKIELEN KOE I


1. Hurskaan elämänsä vuoksi tunnettu ja erityisen kunnioitettuja henkilöitä kutsutaan pyhimyksiksi. Pyhimysten palvonta alkoi kristillisen kirkon ensimmäisinä vuosisatoina. Pyhimyksiä pidettiin ihmisen ja Jumaten välittäjinä ja uskottiin, että ihminen voisi heidän avullaan saada siunausta elämäänsä. Keskiajan loppuun mennessä heidän välittäjänroolinsa oli kansan keskuudessa menettänyt merkitystään ja palvottavina olivatkin usein itse pyhimykset. Kaikkea sitä, minkä kanssa pyhimys oli elämänsä aikana tekemisissä, pidettiin pyhänä. Tämä johti muun muassa pyhäinjäännösten palvontaan ja niiden laajaan kauppaan. Nykymaailma on toisenlainen, mutta ihmisen halu ihailla ja palvoa kulttihenkilöitä ei ole kadonnut. Palvonnan eli kritiikittömiin ihailun kohteet ovat kuitenkin maallisempia. Mitä yhtäläisyyksiä on nykyisen idolienpalvonnan ja keskiajan pyhimystenpalvonnan välillä? Valitse jompi kumpi otsikoista:

- Miksi ihminen tarvitsee palvonnan kohteita?
- Pyhimyksiä ja idoleita


2. Analysoi Hannu Mäkelän novelli Kari ja pohdi Karin ihmissuhteita. Otsikoksi: Miksi Karilla ei ole vaimoa?

3. Kirjoita konserttikokemuksistasi otsikkona Käyn konserteissa tai kirjoita jostakin yksittäisestä konsertista ja otsikoi tekstisi tse.

4. Ihmiset katselevat kauhuelokuvia, lukevat kauhukirjallisuutta, etsivät huvipuistoista kauhukokemuksia... Miksi? Kirjoita aiheesta. Otsikoksi : Kauhu kiehtoo

5. Kirjoita narsismista. Oheisena taustatietoa aiheesta. Valitse jompikumpi otsikoista:

- Asuuko minussa Narkissos?
- Narsismi – tervettä itsetuntoa vai itserakkautta?


6. Kirjota kaupungista tai kaupunkilaisuudesta. Valitse otsikkosi seuraavista:

- Millainen on hyvä kaupunki?
- Kaupunki asuinympäristönä
- City-ihminen


7. Pohdi suomalaisen koulun kieliohjelmaa: mitä kieliä voi valita ja milloin? Kirjoita kieliohjelmasta joko kantaa ottava mielipideteksti tai koulun kieliohjelmaa esittelevä artikkeli. Valitse jompikumpi otsikoista:

- Järkeä kieliohjelmaan! (mielipidetekstin otsikko)
- Suomalaisen koulun kieliohjelma
(artikkelin otsikko)

8. Suomi idän ja lännen rajamaana

9. Valitse lähiympäristöstäsi tai mahdollisesti kauempaakin kohde, jota sinun mielestäsi tulisi suojella. Esittele se ja perustele kantasi. Yritä tekstilläsi vaikuttaa kansalaismielipiteeseen tai päätöksentekijöihin. Laadi kirjoitelmaan sopiva otsikko.

10. Arkipäivän kemiaa

11. Kehittyvä robotti
Ohessa on robotiikasta oppikirjatietoutta ja alan tutkijan tulevaisuudennäkymä. Käytä tekstejä hyväksesi ja kirjoita aiheesta.

12. Laskettelurinteet – vapaa-ajanviettoa, liiketoimintaa ja ympäristöongelmia

13. Elämäni kirjat

14. Pelihimoa


YLIOPPILASTUTKINTO 25.3.1991 ÄIDINKIELEN KOE II


21. Mitä on valehteleminen?

22. Risto Rasan runomaailma
Kirjoita aiheesta oheisen runovalikoiman pohjalta.

23. Kirjoita kuva-analyysi oheisesta kuvasta ja liitä siihen oma näkemyksesi. Otsikoi itse.

24. Eri tiedotusvälineet urheilutapahtuman välittäjinä

25. Ohessa on ilmoituksia SINÄ MINÄ -lehdestä ja Helsingin Sanomien Henkilökohtaista-palstalta. Pohdi, miksi ihmiset etsivät ystävää lehden välityksellä, millaisia ihmisiä on ilmoitusten takana, millaisia ystäviä he kaipaavat. Otsikoksi: Ihmisen ikävä toisen luo

26. Outona kylmässiä maassa Kirjoita Suomeen muuttaneista vierasmaalaisista – yhdestä tai useammasta – sen perusteella, mitä tiedät heistä ja heidän elämästään.

27. Aseellinen palvelu, aseeton palvelu vai siviilipalvelu – nuoren miehen vaihtoehdot puntarissa

28. Thomas More kuvaa teoksessaan Utopia (vuodelta 1516) ihannevaltiota. Käytä hyväksesi oheista teoksen katkelmaa ja kirjoita aiheesta Ihannevaltio ja todellisuus.

29. Miksi Persianlahden kriisi syntyi?

30. Sähköauto – tulevaisuuden kulkuneuvo?

31. Ilmaston lämpenemisen seurauksia Käytä oheista aineistoa ja muualta saamiasi tietoja hyväksesi pohtiessasi mahdollisen lämpenemisen seurauksia ja vaikutuksia.

32. Kirjoita mielipideteksti, jossa otat kantaa johonkin liikennejärjestelyyn, esimerkiksi moottoritien tai ylikulkusillan rakentamiseen tai autottoman alueen toteuttamiseen. Otsikoi itse.

33. Luonnonmukainen viljely – varteenotettava vaihtoehto vai pelkkä myyntivaltti?

34. Miten käytän aikaani?

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99