www.nettilukio.fi

Äidinkielen koe - kevät 1988


YLIOPPILASTUTKINTO 21.3.1988 ÄIDINKIELEN KOE I


1. Rukous on osa elämääni

2. Kirjoita rocklyriikasta oheisten näytteiden perusteella. Valitse otsikoksi jokin katkelma oheisista lauluista tai otsikoi itse

3. Esittele tieteen tai taiteen edustaja, jonka toiminta on luonut maailmalla myönteistä kuvaa Suomesta ja suomalaisista. Otsikoksi henkilön nimi.

4. Teos, joka tuntuu olevan kirjoitettu juuri minusta

5. Leikkikalut muuttuvat, entä leikit?

6. Kuinka urheilijasta tulee miljonääri

7. Katovuosi ennen ja nyt

8. Ohessa on vuoden 1987 itsenäisyyspäivän eri lehtien otsikoita. Ne avaavat joitakin näkökulmia siihen, millinen maamme oli täyttäessään 70 vuotta. Käytä niitä virikkeinäsi. Otsikko: Suomi 70-vuotispäivänään

9. Miten poliittinen kanta syntyy?

10. Aikuistumisen kriisi - vaikea ja rikas elämänvaihe

11. Kivi on monimuotoinen meteriaali. Sitä käytetään rakennuksiin, muureihin ja päällystykseen, ja siitä saadaan käyttöesineitä, taideteoksia ja koruja. Otsikko: Kivi materiaalina

12. Geeniteknologian sovelluksia

13. Kirjoita alueesta, joka on sijaintinsa vuoksi eristyksissä. Lisää otsikkoon X:n tilalle alueen nimi. Otsikko: X, oma maailmansa

14. Entäpä jos ryhtyisit pitämään suomalaisia erikoisuuksia tarjoavaa ravintolaa ulkomailla! Otsikoi itse.


YLIOPPILASTUTKINTO 28.3.1988 ÄIDINKIELEN KOE II


21. Tutustu viimeisellä sivulla oleviin mietelmiin ja kirjoita yhden tai useamman pohjalta puhe, jonka voisit pitää ylioppilasjuhlassa. Otsikoi itse.

22. Pohjoinen luonto taiteilijan aiheena

23. Keskiaukeamalla on Astrid Lindgrenin 80-vuotispäivän aikaan julkaistu hänen suomalaisen kustantajansa ilmoitus, jossa esitellään useita hänen teoksiaan. Kirjoita hänen tuotannostaan yhden tai useamman teoksen pohjalta. Otsikko: Mielikuvitusmaailma täynnä oikeaa elämää

24. Soiton (tai: Laulun) opiskelun ihanuutta ja kurjuutta

25. Mitä minulle merkitsee, että olen mies (tai: nainen)?

26. Liikkumiseen ja kunnosta huolehtimisen on monia mahdollisuuksia. Tilat, varusteet ja välineet voivat olla siinä tärkeitä tai samantekeviä. Kirjoita tästä aiheesta. Otsikoi itse tai valitse jokin seuraavista otsikoista:
- Kuntosali, toinen kotini
- En kaipaa kuntosalia
- Kallista ja halpaa urheilua


27. Tunnetuilla hallitsijoilla on kuvaavia lisänimiä: on Kaarle Suuri tai Pietari Suuri, Maunu Ladonlukko, Iivana Julma tai Aurinkokuningas. Kirjoita yhdestä tai useammasta tällaisesta hallitsijasta siten, että lukijalle käy selväksi, miksi hallitsija on lisänimensä saanut. Otsikoi itse.

28. Esittele ja pohdi, mitä puoluejohtaja Mihail Gorbatsovin aloittama uudistustyö, perestroika ja glasnost, merkitsee Neuvostoliitolle ja sen kansainvälisille suhteille. Otsikko: Neuvostoliiton uusi linja

29. Arvopaperikurssien heilahtelua

30. Eläimet turvaavat lajinsa ja yksilöiden säilymisen eri tavoin. Kirjoita näistä keinoista. Otsikoi itse.

31. Painovoima - selviö ja ongelma

32. Metsät voivat huonosti

33. Monissa perheissä on työskennelty yhteisvoimin jonkin tärkeän asian hyvaäksi. Työ on voinut olla aivan konkreettista, kuten talon rakentamista, mutta myös henkistä sopeutumista johonkin perheen elämän muutokseen, kuten kotipaikan vaihdokseen tai sairauteen. Kirjoita tällaisesta prosessista ja sen vaikutuksista. Otsikko: Perheen yhteinen voimainkoetus

34. Taikauskoko hävinnyt?

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99