Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

Yleistä


Internet, verkkojen verkko sai alkuunsa Yhdysvaltojen armeijan hajautetusta tietojärjestelmästä vajaat 30 vuotta sitten leviten vähitellen yliopistoihin ja vasta 1990-luvulla koko kansan Internetiksi.

Suuri merkitys verkkokäytön lisääntymisessä oli myös graafisen windows-käyttöliittymän maailmanvalloitus 1990-luvulla. Graafinen käyttöliittymä yksinkertaisti verkossa tarvittavien ohjelmien käyttöä ja näin verkkokäytön kynnys madaltui huomattavasti.

Internet verkossa ei ole varsinaista keskusta, vaan se koostuu useammasta pienemmästä verkosta, jotka ovat "isäntäkoneen" avulla yhteydessä toisiinsa. Internettiä ei kukaan ole varsinaisesti suunnitellut eikä sitä siis omista kukaan. On vain joukko teknisiä sopimuksia ja ratkaisuja, joilla osaverkot kommunikoivat keskenään. Internetin kasvuvauhti on kuitenkin huikeaa, se kehittyy jatkuvasti eikä kukaan varmuudella pysty sanomaan mitä siitä lopulta tulee; ollaan vasta alussa.

- Internet Tracking – Internetin tunnettuuden ja käytön kehitys Suomessa, käyttäjämäärät ja -profiilit

Jotta näin laaja verkkokäyttö olisi mahdollista on tietenkin on tehty kansainvälisiä sopimuksia. Lisäksi jotkut maat ovat pyrkineet lainsäädännöllä rajoittamaan kansalaistensa verkon käyttöä. Myös Suomessa on esiintynyt puheenvuoroja, joissa on esitetty tälle uudelle viestimelle edes jonkinlaisia pelisääntöjä

Tällä hetkellä verkkoa käyttää yli 100 miljoonaa ihmistä yli 170:ssä maassa. Internetiin on kytketty yli 16 miljoonaa tietokonetta ja käyttäjien määrä kasvaa noin miljoonalla kuukaudessa.
Suomessa Internetiin liitettyjen tietokoneiden määrä suhteessa asukaslukuun on maailman huippuluokkaa. Myös Internetin kaupallistuminen on kasvaa kovaa vauhtia, koska yritykset ovat sen kautta löytäneet uusia mahdollisuuksia myynnissä ja markkinoinnissa.

Yksittäiselle käyttäjälle verkko tarjoaa täsmälleen sen hyödyn, miten hän osaa käyttää hyväkseen verkon palveluja, mitä hän pystyy sieltä löytämään ja miten hän pystyy hyödyntämään löytämänsä tiedon.
Internetissä eri puolella maapalloa olevien ihmisten kesken kommunikoiminen helppoa ja edullista - verkon avulla maapallo kutistuu entisestään.


Internet Suomessa


Suomi on hyvin mukana Internetissä. Liittymien määrä asukaslukuun nähden on maailman huippu luokkaa, kuten myös kaikki tietotekniikkaan liittyvä osaaminen.

Myös Suomessa Internet on lähtenyt liikkeelle yliopistomaailmasta. Alan pioneereja Suomessa on FUNET (Finnish University Network), joka on korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten käyttöön tar-koitettu verkko. Alussa FUNET hoiti lähes yksin koko Suomen Internet-toiminnot.

Freenet
-projektilla luotiin 1990-luvun alussa halpa ja helppokäyttöinen Internet-yhteys koulujen tarpeisiin ja sillä luotiin perusta koulujen suureen verkko-innostukseen. Freenet on sittemmin jäänyt monipuolisempien, varsinaisen Internet-yhteyksien tarjoajien varjoon.

Kuten alussa mainittiin on Suomessa nykyään monia kaupallisia verkkopalvelun tarjoajia, joilta voi ostaa yhteyden Internettiin ja saada samalla paketti, jolla hoidetaan kaikki Internet palvelut.


Mihin Internetiä käytetään


Suomalaisista viisitoista vuotta täyttäneistä yli 600.000 käyttää Internetiä vähintään kerran viikossa ja päivittäin Internetyhteydessä on yli 250 000. Valtaosa Internetin käyttäjistä Suomessa ovat nuoria, pääosin opiskelijoita ja toimihenkilöitä. Useimmat käyttäjät viipyvät verkossa muutamia tunteja viikossa - jotkut kuitenkin kymmeniä tunteja.

Internet-käyttäjäselvityksessä (ks.linkki alla) kyseltiin mm. mihin tarkoitukseen suomalaiset Internetiä käyttävät (kuusi vaihtoehtoa). Suosituin käyttökohde oli tiedonhaku, seuraavina yhteydenpito sähköpostilla, tiedostojen haku, satunnainen surfailu, uutisten ja tapahtumien seuranta. Vähiten suosittu oli viihde, joka kiinnosti alta puolta vastaajista.


Internetin käyttötarkoitus


Ko. selvityksessä kyseltiin myös, mitä muita Internet-palveluja vastaajat olivat käyttäneet viimeksi kuluneen viikon aikana. Eniten käytetty oli sähköposti ja seuraavina FTP-tiedonsiirto, uutisryhmät (News), Telnet ja Real audio - äänen siirto.
Lisää mielenkiintoista tietoa Internetin käytöstä Suomessa löydät alla olevista linkistä (Internet-käyttäjäselvitys 1997 ja Taloustutkimuksen Internet-käyttäjätutkimus).


Linkkejä:


FUNET: http://www.funet.fi
Internet-käyttäjäselvitys 1998 (Suomesta): http://www.pjoy.fi/tutkimus/kt98/kt98-toc.htm
Taloustutkimuksen Internet-tutkimukset: (Suomesta): http://www.toy.fi/index.html?http://www.toy.fi/menu.asp?gid=50&pgid=50