Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

World Wide Web


World Wide Web
- järjestelmä on verkon avulla toisiinsa linkitettyjä palvelimia, joissa on hypermedia elementtejä (tekstiä, kuvaa, ääntä, videokuvaa). WWW:tä käytetään selaimien (browser) avulla (Netscape Navicator, Microsoft Explorer, Mosaic, jne) ja se on Internetin suosituin ja helppokäyttöisin työkalu. WWW löi itsensä läpi vuoden 1993 aikana Mosaic-selaimen avulla.

Graafisissa.selaimissa ei välttämättä tarvitse tuntea hankalia osoitteita eikä komentoja (osoitteita voi etsiä hakukoneilla ja komennot annetaan hiirellä klikkaamalla).

Selaimen näytöllä oleva tieto muodostaa yhden sivun. Sivu ei muodostu yhdellä näytöllä näkyvästä tiedosta tai A4:sta vaan yksi sivu voi periaatteessa olla miten pitkä tahansa. Yksi sivu muodostuu yhdestä WWW-dokumentista ja siirtyy kerralla käyttäjän omaan koneeseen, jossa sitä voi selata.

Sivulla voi olla hyperteksti linkkejä sivun muihin osiin, toisiin dokumentteihin tai jossain toisessa koneessa olevaan dokumenttiin. Sivulla voi olla myös kuvia, ääntä ja videokuvaa eli voidaan puhua hypermediasta. Hypermedia mahdollistaa siis sen, että käyttäjä voi valita näytöltä, mitä hän haluaa tarkastella.

Tämä kaikki vaatii luonnollisesti laitteistolta huipputehoja (modeemi, prosessori, keskusmuisti, jne), jotta esim. kuvien katselu ja äänien kuuntelu kävisi ilman pitkiä odotteluja.


WWW-kansio


Kotisivu tarkoittaa esim. yksityisen henkilön, firman, yhteisön, jne. pääsivua (päävalikkoa), ensimmäistä sivua. Kotisivu voi olla vain yksi sivu tai siihen voi liittyä usean sivun (dokumentin) kokonaisuus, jota voidaan kutsua kansioksi (web site).


WWW-kansion rakenne.


Kansion sivuilla on ylensä painikkeita, joilla päästään liikkumaan sivulta toiselle, kansion alkuun, jne. Oma kotisivu merkitään yleensä selaimessa oletussivuksi (Home Page Location), jonne päästään mistä tahansa klikkaamalla Home-painiketta.

WWW-sivujen linkit mahdollistavat helpon siirtymisen WWW-sivulta toiselle ja sivuja on Internetissä satoja tuhansia. Tekstissä oleva linkki näkyy tavallisesti alleviivattuna ja erivärisenä kuin normaali teksti. Vietäessä hiirikohdistin linkin päälle muuttuu kohdistin osoittavaksi sormeksi; näin tunnistaa myös mahdollisen kuva/kuvakelinkin.


Esimerkki linkeistä


Linkkien osoitteet ovat yleensä käyttäjältä piilossa, jolloin esim. tekstissä näkyvä linkki: WWW - tietoja ja ohjeita: ei kerro käyttäjälle minne ollaan menossa; osoite selviää vasta perillä (vie käyttäjän Helsingin yliopiston osoitteeseen: http://www.hut.fi/WWW).

Osoitteet ovat piilossa, jotta käyttäjän olisi helpompi lukea sivuja. Koska osoitteet ovat piilossa saattaa tietty linkki viedä käyttäjän hyvin eksoottisiin paikkoihin.

Tässä oppaassa aiheeseen liittyvät linkit on kerätty kunkin osion loppuun lyhyellä kommentilla ja osoitteella varustettuna. Näin käyttäjä on toivon mukaan paremmin selvillä mihin ko. linkki vie.

Jos linkin avaaminen kestää turhan kauan voit klikata stop-painiketta ja yrittää myöhemmin uudelleen.

Linkkejä:

WWW - tietoja ja ohjeita: http://www.hut.fi/WWW
What is hypertext and hypermedia?: http://www.sr.net/srnet/enteringwww/guide.02.html


HTML


WWW-sivut tehdään HTML (HyperText Markup Language) - sivunkuvaus kielellä. Kieli muistuttaa tekstinkäsittelyä, mutta kaikki tekstin muotoilu määritykset, rivin vaihdot, tiedot linkeistä, kuvista, äänistä, jne. kerrotaan koodeilla (tag):
Esim.: <BR>rivinvaihto <B>lihavointi <IMG SRC="ikoni.gif">kuvan paikka ja kuvan nimi

Esim.: allaoleva rivi tuottaa näytölle lihavoidun tekstin ja sen perään kuvan ja rivin vaihdon.
<B>Tässä on kuvani: </B><IMG SRC="kuva.gif"><BR>

Minkä tahansa www-sivun koodeja voit tarkastella esim. Netscapessa komennolla: View-Document Source.

Koodit voidaan kirjoittaa käsin esim. tavallisella tekstieditorilla (esim. Muistio) tai WWW-sivu voidaan luoda HTML-editorilla, joka tekee koodit hiiren klikkauksella. HTML-editoreita ovat mm. Microsoftin FrontPage, Netscape Navigator Gold, Hot Dog, jne.

Katso myös Internetixin HTML-perusteet

Linkkejä:

Shareware-HTML-editoreita: http://www.tucows.fi/
HTML-editori-testi MikroPC-lehdessä 6-7/6/96


WWW-osoite


Tiedon siirrossa Internetissä käytetään HTTP (HyperText Transfer Protocol) - protokollaa ja osoitteen merkintätapa käytetään URL:ää (Uniform Resource Locator). Tätä protokollaa käytetään myös tiedostojen siirrossa (ftp), newseissä ja sähköpostissa. Esim. http://www.ofw.fi/oopisto.htm, jossa ensimmäisenä siirtoprotokolla (http) ja sen jälkeen WWW-palvelin (www.ofw.fi) ja viimeisenä tarkasteltavan html-dokumentin nimi. Huomaa myös osoitteessa tarvittavat välimerkit!


WWW-selain


WWW:n käyttö edellyttää, että koneessasi on selausohjelma (browser). Selausohjelmien kaksi suurta ovat tällä hetkellä (syksy-97) Netscape Navigator ja Microsoft Explorer. Molemmista on markkinoilla ohjelmaversio 4.0


Netscape selaimen esittely.


Esimerkkinä WWW-selaimesta voit tarkastella Netscape Navigatorin versiota 2.0 (klikkaamalla vasemmalla olevaa kuvaketta), josta ensimmäinen versio julkistettiin vuoden 1994 lopussa. Netscapesta tuli heti valtava menestys.


Surffailu


Surffailu tarkoittaa lähinnä siirtymistä mielenkiintoiselta kotisivulta toiselle ilman sen kummempaa päämäärää. Sivulla olevien linkkien välityksellä on helppo "surffailla" vaikka ympäri maailmaa, kunhan muistaa, että ajan ja paikan taju häviää helposti.

Hyvän vauhdin surffailulle antavat jo esim. www-selaimen omat painikkeet.

Mielenkiintoiset www-sivut kannattaa merkitä muistiin (esim. Netscape: Bookmarks-Add Bookmarks).

Linkkejä:

Domainnimien rekisteröinti: http://www.internic.net/
Linkkiopas: http://www.suomi24.fi/