Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

Verkon kieli


Internet-verkossa käytetään kielenä TCP/IP-protokollaa (Transmission Control Protocol / Internet Protocol). Liikennöinti verkossa tapahtuu eri verkkojen reititinten välillä, joilla kaikilla on oma verkko-osoite. TCP pilkkoo koneiden välillä kulkevan datan IP-paketeiksi ja toisessa päässä taas kokoaa sen dataksi.

TCP/IP protokolla ei ole valmiina Windows 3.x -käyttöjärjestelmässä vaan se on sinne asennettava (löytyy ilmaiseksi Microsoftin FTP-palvelimelta). Windows 95:ssa TCP/IP on valmiiksi sisäänrakennettuna.

Windows 3.x:ssa tarvitaan tietokoneeseen myös ns. Winsocket-rajapinta (shareware-ohjelma Trumpet WinSock 2.0b), joka mahdollistaa TCP/IP-ajurin käytön. Windows 95:ssa on omat TCP/IP-yhteydet.


Domain-nimi


Internet-verkossa olevilla lähiverkoilla on jokaisella oma IP-osoitteensa (esim. 193.61.234) ja jokaisella lähiverkon koneella (host) edelleen oma osoitteensa (esim. 193.61.234.1…).

Koska pitkien numerosarjojen muistaminen on ihmiselle vaikeaa, on nimet korvattu ns. domain-nimellä (esim.: mtv3.fi on mainos-tv:n osoite), joista on helpompi heti nähdä mihin ne liittyvät. Nimen valinta sovitaan verkkopalvelun tarjoajan kanssa ja yleensä nimi valitaan niin, että se kertoo jotain nimen haltijasta (esim. tietokone.fi = tietokone-lehti, microsoft.com = Microsoft-yhtiö, tpk.fi=tasavallan presidentin kanslia, jne).

Nimet kirjoitetaan pienellä kirjaimella ja varsinaisen nimen minimi pituus on kolme merkkiä. Domain-nimessä ylimmän tason nimi (top level domain) kertoo esim. mistä maasta on kysymys (fi = Suomi). Yhdysvaltain domainnimet poikkeavat kuitenkin kaavasta ja sikäläiset nimet on annettu palvelinta ylläpitävän organisaation toimialan mukaan:

.edu - oppilaitos
.org - eikaupallinen
.com - kaupallinen
.gov - valtiollinen virasto
.net - verkko-operaattori
.mil - armeija


Linkki:
Voit etsiä suomalaisia domaineja telehallintokeskuksen hakupalvelulla:
http://cgi.ficora.fi/wwwbin/domains.pl