Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

Sähköposti


Sähköposti-ohjelmalla voit lähettää viestejä Internetin kautta milloin tahansa ja viesti menee perille muutamassa sekunnissa. Sähköpostin suosio Internetissä on vahva ja jatkuvassa nousussa.
Koska sähköposti tulee elektronisessa muodossa voidaan sitä tarvittaessa jatkokäsitellä halutulla tavalla (tallentaa, tulostaa, jne). Lähetettäviin viesteihin voidaan myös liittää tiedostoja (esim. kuvia, taulukoita, tekstejä, jne).
Ongelma sähköpostissa on se, että muistaako/ehtiikö vastaanottaja tarkistaa ja lukea saapuneet viestit. Tämän varmistamiseksi on hyvä tapa lähettää kiitos saapuneesta viestistä sen lähettäjälle merkiksi siitä, että viesti on tavoittanut vastaanottajan. Toinen ongelma on se, että eri sähköposti-ohjelmat eivät välttämättä 100%:sti lue toisiaan.


Postitoimisto


Postitoimisto sijaitsee verkkopalvelijalla, josta käyttäjä hakee postin omalle koneelle. Palvelinkone on jatkuvasti auki, joten postia voi lähettää minä vuorokauden aikana tahansa.
Jos luet postin jollakin muulla kuin omalla koneella, et voi lukea samaa postia enää myöhemmin omalta koneeltasi, koska luettava posti siirtyy palvelimelta tietokoneeseen, jolla posti luetaan. Joillakin sähköpostiohjelmilla on mahdollisuus jättää posti palvelimen postilaatikkoon.

Postiosoite

Osoitteen muodostamiselle ei ole varsinaista sääntöä, mutta se laaditaan tavallisesti niin, että osoitteen alkuosan muodostaa käyttäjän nimi (ilman ääkkösiä) ja loppuosan verkkopalvelijan osoite (domain-osa), jolla viesti ohjataan Internetissä oikeaan verkkopalvelijaan: esim.:laban.luuvalo@ofw.fi. Käyttäjänimen ja domain-osan välissä on @-merkki (kissanhäntä eli miuku-mauku), viralliselta nimeltään at. Postiosoite kirjoitetaan pienillä kirjaimillaja yleensä ilman välilyöntejä.

Osoitteen haku

Koska yrityksen, organisaation tai tietyn henkilön postiosoite ei aina ole tiedossa on osoitteen selvittämiseen kehitelty etsintäohjelmia (hakupalvelu), joista seuraavassa on listattu eräitä tunnetuimpia www:n kautta toimivia.

Sonera Plaza http://emailhaku.soneraplaza.fi/
Ihmemaa http://www.fi
IAF http://www.iaf.net
WhoWhere http://www.whowhere.lycos.com/
Go.com http://www.go.com/
Yahoo http://www.yahoo.com
Excite http://www.excite.com
HotBot http://hotbot.com/
Lycos http://www.lycos.com
AltaVista http://www.altavista.com

Ylläolevista Eemeli on suomalainen hakupalvelu, joissa haku suoritetaan omasta tietokannasta, joten sieltä löytyy tietoa vain sinne toimitetusta aineistosta.

Jos tiedät varmasti osoitteen domain-osan, mutta ko. henkilön osoiteosa on epävarma, voit yrittää lähettää viestin postitoimiston hoitajalle. Esim: postmaster@ofw.fi tai systeemin ylläpitäjälle: webmaster@ofw.fi.

Lisätietoa hakumahdollisuuksista löytyy Internetixin opintojaksosta tiedonhaku.


Viestin rakenne


Vastaanottaja (To:) kenelle viesti lähetetään (habatuti.huseman@verkko.fi)
Keneltä (From:) viestin lähettäjä (laban.luuvalo@ofw.fi)
Aihe (Subject:) kirjoita hyvä, viestiä kuvaileva nimi (näkyy vastaanottajan saapuneitten viestin listassa).

Re
(engl.) VS (suomi) aihe-kohdassa tarkoittaa sitä, että olet vastaamassa viestiin.

Kopio (Cc:) viestin saajat, joille lähetään kopio vististä Vastaanotetussa viestissä näkyy myös viestin lähetysajankohta.
Varsinainen viesti kirjoitetaan katkaisemalla rivi Enterillä (max rivinpituus n. 60 merkkiä). Viestin voi allekirjoittaa tai jättää allekirjoittamatta; lähettäjä näkyy joka tapauksessa viestin otsikkoalueella.
Jos viesti ei mene perille on todennäköisin syy osoitteen virheellisyydessä.


Ääkköset


Ääkköset saattavat joskus tuottaa ongelmia sähköpostissa. Ongelmien poistamiseksi on kehitetty MIME (Multipart Internet Mail Extension). MIME on koodaus-systeemi, jonka avulla viestiin voidaan liittää erilaisia tiedosto-liitteitä ja käyttää ääkkösiä edellyttäen, että vastaaottajalla on käytössä myös MIME.
Jos olet epävarma ääkkösten toimivuudesta käytä niiden tilalla a:ta ja o:ta.

Tehokeinot


Joissakin sähköpostiohjelmissa toimivat tekstin muotoilukomennot (lihavointi, kursivointi, alleviivaus). Jos käytät näitä varmistu, että vastaanottajan ohjelma pystyy tulkitsemaan niitä. Isoilla KIRJAIMILLA kirjoittaminen tarkoittaa huutamista, eikä niitä näin ollen yleensä käytetä.
Hymiöt ovat merkkiyhdistelmiä, joilla pystytään jonkin verran elävöittämään tekstiä ja ehkä kertomaan myös jotain sähköpostin lähettäjän mielialasta. Seuraavassa listaus tavallisimmista hymiöistä:

:-) iloinen
:-( vihainen
;-) silmänisku
:-c hyvin murheellinen
:-o hämmästynyt
8- utelias
:-# sensuroitu

Hymiöitä on varmasti käytössä satoja ja niiden merkitys on joskus tulkinnanvaraista.


Ohjeita ja sääntöjä


- sähköpostiviesti on toisten luettavissa (esim. systeemin ylläpitäjän)
- älä lue toisten viestejä, vaikka siihen oli mahdollisuus
- kirjoita lyhyesti ja selkeästi (ei mielellään koko näytön leveydeltä)
- kun vastaat viestiin jätä ("quotaus") saapuneesta viestistä uudelleen lähettämääsi viestiin vain olennainen (muuten viesteistä tulee liian pitkiä ja raskaita)
- viestin allekirjoitus ei ole pakollinen, mutta suotava (ei tarvitse etsiä lähettäjää viestin otsikko-alueelta)
- tarkista säännöllisesti saapuneet viestit ja vastaa niihin mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman pian
- varsinkin vieraalle lähettäjälle on fiksu tapa lähettää lyhyt tervehdys merkiksi siitä, että viesti on tullut perille
- tallenna saamasi viestit niitä varten luotuihin kansioihin

Ks. myös edellä kohtaa Netiketti


Sähköpostin käyttöliittymäEudora-sähköpostiohjelman esittely.


Tavallisesti sähköpostin käyttöoikeus saadaan Internettiin liityttäessä. Mikroissa on sähköpostin käyttämiseen tarvitaan ohjelma, jolla viestejä voi lähettää, vastaanottaa ja käsitellä.
Toimistopakettien (Ms-Office, Lotus SmartSuite, jne) mukana tulee aina oma sähköpostiohjelma, kuten myös Windows 95:n mukana. Lisäksi tarjolla on koko joukko kaupallisia- ja shareware-ohjelmia

Ylläolevaa kuvaketta klikkaamalla pääset tutustumaan Eudora Light-sähköpostiohjeman perusteisiin. Muita shareware-ohjelmia ovat esim. Pegasus for Windows, Email Ferret, Web Ink, jne. (kaikki löytyvät osoitteesta: http://www.tucows.fi)


Linkkejä:

Yleistä: http://www.helsinki.fi/valttdk/atk/kirja/tavi/alku.htm
Tiedostojen siirto sähköpostina: http://www.csc.fi/lehdet/atcsc/atcsc3-95/skandi3.html