Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

Postituslistat


Ideana on se, että yhdessä verkon koneessa on lista käyttäjien sähköpostiosoitteista. Kun yksi käyttäjä lähettää viestin, jakaa postitusohjelma viestin kaikille listassa mukana olijoille.

Postituslistat vaivat olla käyttäjän omia, lähiverkon listoja tai maailman laajuisia. Laajempia postituslistoja hoitavat sitä varten kehitetyt ohjelmat. Tunnetuimpia tällaisia ohjelmia ovat LISTSERV ja Majordomo. Näistä jälkimmäinen on uudempi ja näin helppo käyttöisempi.

Postituslistat kokoavat yhteen tietyn asian harrastajia, saman ammatin harjoittajia tai esim. saman projektin parissa työskenteleviä. Julkisia postituslistoja on tällä hetkellä Suomessa yli 60 ja periaatteessa kuka tahansa voi liittyä niihin. Joillakin listoilla on tiedonkulku täysin vapaata ja joillakin listoilla toiminta on kontrolloitua, jolloin listan toimittaja karsii asiattomat viestit pois.

Koko Internetissä on käytössä tuhansia postituslistoja ja yleisessä käytössä olevista (pääosin englanninkielisistä) listoista postitetaan säännöllisesti luettelo news.lists ja news.announce.newusers alueilla.

Linkkejä:

Suomalaisia postituslistoja ja niihin liittyminen: http://lists.oulu.fi/mailman/listinfo
A Brief Guide to Social Newsgroups and Mailing Lists: http://www.intuitive.com/social-faq.html


Uutisryhmät


Internetissä on aihepiireittäin lajiteltuja uutisryhmiä / keskusteluryhmiä, joihin kuka tahansa Internetiin liittynyt voi osallistua. Useimmat uutisryhmät ovat englanninkielisiä, mutta suomenkielisiäkin löytyy (sfnet, finet).

Keskustelujärjestelmästä käytetään englanninkielisiä termejä News ja Usenet (Suomen kieleen nämä vääntyvät muotoon "nyyssit"). Keskustelualuita/"uutisryhmiä" (newsgroups) Internetissä on toistakymmentä tuhatta. Nämä ryhmät on organisoitu hierarkisesti seuraavan esimerkin mukaan:

comp -
tietotekniikka
comp.databases
- tietokannat
comp.databases.access
- Access-tietokantaohjelma

Seuraavassa listassa eräitä keskeisiä pääryhmiä:

alt
- vaihtoehtoinen ryhmä
bionet
- biologia
bit
- bitnet-postituslistojen jakelu
comp
- tietotekniikka
misc
- sekalaisia ryhmiä
rec
- taide, harrastukset, vapaa-aika
sci
- tiede
soc
- yhteiskunnallinen ja sosiaalinen toiminta
talk
- keskustelut ja väittelyt
sfnet
- suomalainen (aiheita löytyy tieteestä torille)

Uutisryhmien lukemiseen tarvitaan ohjelma, joita löytyy sekä kaupallisina että shareware-versioina (shareware-verioina esim. osoitteesta: http://www.tucows.fi/news95.html), myös WWW-selaimia voidaan tietyin rajoituksin käyttää uutisryhmien lukemiseen. Suosittuja shareware -ohjelmia ovat mm. Free Agent, MicroPlanet Gravity, News Ferret ja WinWn.

Linkkejä:

Uutisryhmät: http://www.funet.fi/pub/astro/html/ecomm/news.html
Yleistä: News-järjestelmä: http://www.helsinki.fi/valttdk/atk/kirja/tavi/alku.htm
News-etiketti: http://www.nixu.fi/~kiravuo/etiketti/