Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

Internet -termejä


Internetin käyttöön liittyy suuri joukko kirjainlyhenteitä ja termejä, jotka muodostuvat pääosin englannin kielisten monisanaisten termien etukirjaimista. Seuraavassa muutamia keskeisiä termejä (lisää löydät alan kirjallisuudesta ja allaolevasta linkistä).

Termistä on linkki tämän oppaan sivulle, jolla käsitellään ko. aihetta.

FAQ (Frequently Asked Questions)

Uutisryhmissä ja kotisivuilla oleva listaus usein kysytyistä kysymyksistä.

FICIX (Finnish Commercial Internet Exchange)

Suomessa oleva yhdyskäytävä, jota kautta avautuu pääsy maailmalle.

FTP (File Transfer Protocol)

Tiedossiirto protokolla ja ja ohjelma, jolla siirretään varsinkin suuria tietomääriä koneelta toiselle.

Freenet

Koulumaailman tietoverkko

HTML (HyperText Markup Language)

Sivunkuvauskieli, jolla tehdään WWW-sivuja.

HTTP (HyperText Transfer Protocol)

Protokolla, jota käytetään tiedon siirrossa Internetissä.

IP (Intrenet Protocol)

Internetin tiedossiirto protokoolla (ks. TCP/IP)

IRC (Internet Relay Chat)

Tosiaikainen nuorten suosima keskustelukanava.

ISDN (Integrated Services Digital Network)

Systeemi, joka siirtää signaalit digitaalisina.

Microsoft Explorer

WWW-selain

MIME (Multi-purpose Internet Mail Extensions)
Sähköpostilaajennus, joka mahdollistaa tekstin lisäksi myös kuvan ja äänen lähettämisen

Modeemi

Laite, joka muuttaa digitaalisignaalit analogisiksi (puhelin-liikenne) ja päinvastoin, jolloin tietoa voidaan siirtää puhelinverkon kautta.

Mosaic

WWW-selain

Netscape

WWW-selain

Newbie

Ensiaskeliaan ottava Internet-käyttäjä

Palvelin

Tietokone, jossa on ohjelma, jolla se pystyy tarjoamaan palveluja toiselle koneelle (esim. mahdollistaa pääsyn Internetiin).

Palveluntarjoaja

Tarjoaa mahdollisuuden liittyä Internetiin (yhteys, ohjelmat).

Reititin

Systeemi, joka siirtää tietoa samoja protokollia käyttävän verkon välillä.

Shareware

Tietokoneohjelma joka on vapaasti kokeiltavissa. Jos käyttäjä päättää pitää ohjelman, toivovat tekijät siitä pienen korvauksen, jolloin käyttäjä saa ohjelmasta myös virallisen version.

SLIP/PPP (Serial Line Internet Protocol/Poin to Point Protocol)

Mahdollistaa sen, että tietokone pystyy käyttämään TCP/IP protokollaa ja jäljittelee kiinteää yhteyttä.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

TCP/IP: postipalvelu

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Tietoliikenteen siirtokäytäntö, joka mahdollistaa Internetin käytön

Surffailu

Liikkuminen linkkien avulla mielenkiintoiselta kotisivulta toiselle ilman sen kummempaa päämää-rää.

URL (Uniform Resource Locator)

Protokolla, jonka avulla kerrotaan WWW:lle, mihin WWW-ositteeseen halutaan siirtyä

WWW (World-Wide Web)

Järjestelmä, jossa on verkon avulla toisiinsa linkitettyjä palvelimia, joissa on hypermedia elementtejä.

WWW-kansio

Yhden tai useamman www-sivun muodostama kokonaisuus.

Linkki
:
Internet-pikaopas http://www.megabaud.fi/ohjeet/internet.html