Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

Internetin perusteet


Aluksi


Internet-verkko on uskomattoman laaja ja monipuolinen tiedonlähde ja tiedonsiirron väline. Tunnit, päivät, viikot vierähtävät hetkessä sitä ihmetellessä. Sähköposti, postituslistat, newsit, www-sivut, jne. ovat Internet-käyttäjän maailmaa. Tämä opas raottelee ovea tähän uskomattomaan maailmaan. Oppaan tarkoituksena on antaa perustietoa Internetin käytöstä, ohjata käyttäjää linkkien avulla hankkimaan lisätietoa aiheesta ja innostaa kurssien ja kirjallisuuden kautta lisämään Internet-tietämyksen määrää.

Oppaan rungon muodostaa Internetin käyttöön liittyvät perusasiat. Painikkeitten kautta halukkailla on mahdollisuus tutustua Eudora-sähköpostiohjelman-, Netscape Navigatorin-, WS_FTP-ohjelman- ja mIRC-ohjelman perusteisiin.


Internet-perusteet -opintojakso


Internet-opas on myös materiaalia Internet -perusteet -opintojaksolle. Ohjeet tämän opintojakson suorittamiseen löytyvät Tehtävät -sivulta.


Oppaan käyttö


Tämä opas koostuu 15 sivusta (sivun pituus ei ole A4), jotka muodostavat Internet- kansion.

Sivulla pääset liikkumaan Ylös/alas vierityspainikkeilla tai PgUp/PgDn - näppäimillä näytön ylös/alas.

Sivun vasemmassa ylänurkassa oleva harmaa pyöreä painike vie atk-tuen pääsivulle.

Ensimmäisen sivun Sisältö - listauksesta pääset siirtymään mille sivulle tahansa.

Sivun vasemmassa reunassa olevasta sisällysluettelosta pääset suoraan toiseen aiheeseen.

Kuvakkeita klikkaamalla saat kuvan/kuvat ja selittävän tekstin koko näytölle.

Jos haluat tulostaa kehyksessä olevan sivun, aktivoi kehyksen sisältä haluamasi ikkuna klikkaamalla sen sisällä ja klikkaa sen jälkeen Print/Tulosta-painiketta.

Linkkien yhteydessä on lyhyt selitys siitä, mitä ko. linkki tarjoaa. Linkkiyhteydet eivät välttämättä aina toimi. Jollei yhteyttä synny tai se kestää turhan kauan, kokeile Reload-painikkeen klikkaamista tai yritä jonkin ajan kuluttua yhteyttä uudelleen.

Kun linkki aukeaa ja olet tarpeeksi tutkiskellut sitä tai muita linkkejä, pääset takaisin Internet-oppaan sivuille klikkaamalla tarpeeksi monta kertaa Back-painiketta