Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

Sisältö


Johdanto

Muistion avaaminen
Muistiodemo
Ohje tiedoston tallentamiseen
Tallennusdemo

Mitä HTML tarkoittaa?

Dokumentin perusrakenne
Väreistä
Harjoitus 1
Vastaus 1

Tekstin muotoilut

Tekstikappaleet ja otsikot (looginen)
Harjoitus 2
Vastaus 2
Harjoitus 3
Vastaus 3

Erilaiset listat (looginen)
Harjoitus 4
Vastaus 4
Harjoitus 5
Vastaus 5

Rivinvaihto ja väliviiva (looginen)
Harjoitus 6
Vastaus 6
Harjoitus 7
Vastaus 7

Ulkoasun muotoilut (fyysinen)
Harjoitus 8
Vastaus 8

Kuvan liittäminen tekstiin
Harjoitus 9
Vastaus 9

Ulkoiset ja sisäiset linkit
Harjoitus 10
Vastaus 10

Taulukot
Perustaulukko
Harjoitus 11
Vastaus 11

Rivien ja solujen muotoilu
Harjoitus 12
Vastaus 12

Kehykset
Harjoitus 13
Vastaus 13
kehyssivu -perus13.htm
luettelo.htm
alku.htm, 1luku.htm ja 2luku.htm

Sivun suunnittelu

Testaa itsesi!


Oheismateriaalia