Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

Suomen vammaishistoriaa


Sisällys


Johdanto


Vammaisuus-käsite


Vammaisiin suhtautuminen ennen toista maailmansotaa


- Vammaisten huoltaminen
- Vammaisten opettamisen alkuvaiheita
- Tylsämielisongelman ratkaisuyritykset
- Sota- ja siviili-invalideista huolehtiminen ennen toista maailmansotaa

Vammaisten aseman muuttuminen toisen maailmansodan jälkeen


- Vammaishuollon kausi
- Kuntoutustoiminnan kehittyminen
- Tavoitteena integraatio

Vammaisjärjestötoiminnan vaiheita


- Hyväntekeväisyysyhdistysten aika
- Aistivammaisten keskusliittojen perustaminen
- Suurten vammaisryhmien järjestäytyminen
- Vammaisjärjestökentän laajeneminen 1960-luvulta lähtien

Linkit


Kirjallisuutta


©Internetix, Nettiradio Mikaeli / Heikki Myyryläinen 1999