Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

Johdanto


Vammaisten asemassa ja heihin suhtautumisessa on tapahtunut suuria muutoksia aikojen kuluessa. Tiettyjen vammaisryhmien asema alkoi parantua selvästi 1800-luvulta lähtien, toisiin taas suhtauduttiin jopa aikaisempaa kielteisemmin. Vielä 1900-luvun alussa vammaisten asiaa ajettiin pääasiassa hyväntekeväisyydellä. 1900-luvun alkuvuosikymmeninä vammaiset itse alkoivat ottaa ohjia käsiinsä heitä koskevissa asioissa. Vammaisten aseman selkeä parantuminen ja heidän hyväksymisensä tasavertaisiksi ihmisiksi ns. terveiden ihmisten kanssa on tapahtunut vasta toisen maailmansodan jälkeen.

Tämän kokonaisuuden aluksi selvittelen vammaisuus-käsitettä: mitä se on ennen tarkoittanut ja miten se nyt käsitetään. Vammaisiin suhtautumisen ja heidän asemansa muuttumisen olen jakanut kahteen osaan: aikaan ennen toista maailmansotaa ja sen jälkeiseen aikaan. Toinen maailmansota muutti merkittävästi vammaisten asemaa vammaisuuden näkyvyyden kasvaessa. Toisessa maailmansodassahan haavoittui yli 200 000 suomalaista, joista yli 90 000 vammautui pysyvästi.

Vammaisjärjestöjen panos on ollut ratkaiseva 1900-luvulla, kun on tiedotettu oikeansuuntaisesti vammaisuutta koskevista asioista sekä parannettu vammaisten asemaa. Vammaisjärjestöjen toiminta on hälventänyt ns. terveiden ihmisten perinteistä ennakkoluuloisuutta vammaisuutta kohtaan. Tästä syystä mielestäni on tärkeää kuvata tämän kokonaisuuden lopuksi vammaisjärjestöjen toiminnan kehittymistä.

©Internetix, Nettiradio Mikaeli / Heikki Myyryläinen 1999