Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

Vähemmistöjen syrjintä Suomessa


Sisällys


Johdanto


Vähemmistöt ja syrjintä


- Vähemmistön käsite
- Mitä on syrjintä?
- Vähemmistöjen kansainvälinen suojelu

Suomenkielisten ja ruotsinkielisten väliset suhteet


- Muutokset kielisuhteissa
- Suomen- ja ruotsinkielisten suhtautuminen 1900-luvun alun rasistisiin rotukäsityksiin

Saamelaiset

Romanit


Perinteiset uskonnollis-kulttuuriset vähemmistöt


- Juutalaiset
- Tataarit

Pakolaiset ja turvapaikanhakijat


- Vuoden 1917 jälkeen pakolaisina itärajan takaa tulleet
- Pakolaiset ja turvapaikanhakijat 1970-luvulta lähtien
- Rasismi ja rasistinen väkivalta Suomessa

Rotuhygieniaa 1900-luvun alkuvuosikymmeninä

Vammaisten henkilöiden asema Nyky-Suomessa

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt


Kirjallisuutta


©Internetix, Nettiradio Mikaeli / Heikki Myyryläinen 1998