Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

Sisältö


Johdanto


Suomen historian käännekohtia -kurssi tarjoaa yleisnäkemyksen keskeisiin murroskausiin kansamme vaiheissa parin viime vuosisadan ajalta. Esityksen painopisteenä ovat yhteiskuntaryhmien väliset konfliktit, demokratian vakiintuminen, itsenäisyyden hahmottuminen ja ulkopoliittiset konfliktit.

Kokonaisuus jakaantuu seuraaviin lukuihin:

1. Modernin talouden läpimurto

2. Suomen valtion synty

3. Kielitaistelu ja kamppailu autonomiasta

4. Yhteiskunnalliset ristiriidat ja edustuksellisen demokratian synty

5. Itsenäistyminen

6. Kansalaissota

7. Kaksikymmenluvun Suomi

8. Talouslama ja Lapuan liike
9. Talvisota

10. Jatkosota

11. "Toinen tasavalta"

12. Kekkosen tasavalta

13. Suuri muutto

14. Poliittisen järjestelmän muutokset 1960-luvulta 90-luvulle

15. Kekkosen kaudesta uuteen lamaan

16. Suomen historian linkkejä


©Internetix / Tuomo Lankila 1999