Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

Länsimaisen naisen historia


Teija Riikola

- Ovatko jumalat olle
et aina miehiä?
- Mikä oli antiikin kreikkalaisten käsitys miehistä?
- Johtivatko naiset isoja tuotantolaitoksia keskiajalla?
- Voiko sukupuolisuuudellaan seikkailla?


Johdanto


Naishistorian opintojakso kertoo länsimaisen naisen historian esihistoriallisesta ajasta nykypäivään. Saat lisäksi välineitä, jotka auttavat sukupuolisuuden pohtimisessa. Voit perehtyä

- jonkin tietyn aikakauden naisen historiaan tai
- keskittyä johonkin itseäsi kiinnostavaan teemaan eri aikakausina, esimerkiksi perheen tai naiskäsitysten historiaan

Aloita opintosi edessäsi olevalta sivulta, joka johdattaa sukupuolten historian peruskäsitteisiin eli viiteen teoriaan. Sen jälkeen voit valita kiinnostuksesi mukaan jonkin historiallisen ajanjakson tai teeman.

Opintojakson aikana joudut pohtimaan naiseutta ja mieheyttä sekä vertailemaan oppimaasi omaan elinympäristöösi. Jokainen aikakausi johdannolla ja teoriaosuudella (gender-teoria, naishistoria, myyttinen näkemys, olemusajattelu ja nomadinen identiteetti) täydennettynä on yhden opintoviikon pituinen.

©Internetix/Teija Riikola