Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

Kirjallisuus:


Naishistorian perusteet:


Ahokas, Pirjo: Me muukalaiset- Toiseuteen tuomittuja? -Naistutkimus-Kvinnoforskning 3.

Heinämaa, Sara ja Saarinen, Esa: Olennainen nainen. Naiskuvan filosofiset perusteet. WSOY, 1984.

Kosonen, Päivi: Postmoderni subjekti. Otava, 1996.

Kurki, Hannele, Setälä, Päivi: Akanvirtaan. Johdatus naistutkimukseen. Yliopistopaino, 1988.

Nenola, Aili: Miessydäminen nainen. Naisnäkökulmia kulttuuriin. SKS, 1986.

Offen, Karen, Pierson, Ruth Roach ja Rendall, Jane: Writing Women's History. International perspectives. MacMillan, 1991.

Pantel, Schmitt Pauline: A History of Women in the West I. From Ancient Goddesses to Christian Saints. Harvard University Press, 1992

Mytologia:


Cantarella, Eva: Pandora's Daughters. The Role & Status of Women in Greek & Roman Antiquity. The John's Hopkins University Press, 1987.

Koivunen, Hannele: Madonna ja huora. Otava, 1994.

Korte, Irma: Nainen ja myyttinen nainen.

New Larousse Ensyclopedia of Mythology. Hamlyn, 1959/1993.

Women in Antiquity. New assessments. Toim. Hawley, Richard ja Levick, Barbara. Routledge, 1995.

Antiikin Kreikka ja Rooma:


Cantarella, Eva: Pandora's Daughters. The Role & Status of Women in Greek & Roman Antiquity. The John's Hopkins University Press, 1987.

Pantel, Schmitt Pauline: A History of Women in the West I. From Ancient Goddesses to Christian Saints. Harvard University Press, 1992

Sapfo: Iltatähti, häälaulu. Suom. Pentti Saarikoski. Otava, 1984.

Setälä, Päivi: Antiikin nainen.

Women in Antiquity. New assessments. Toim. Hawley, Richard ja Levick, Barbara. Routledge, 1995.