Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

Perhe muuttuu


Käsitys perheestä jatkoi muuttumistaan: keskiajan perhe muistutti lähisukulaisineen pientä kotona toimivaa tuotantolaitosta, mutta 1950-luvulla ihailtiin kahden vanhemman ydinperhettä. 1990-luvulla keskivertoperhe on vieläkin pienempi: joka toisessa pohjoiseurooppalaisessa perheessä on vain yksi tai kaksi jäsentä.

Avioliitto ei enää vastaa ihmisten odotuksia
, ja monille yksin eläville ja uraa tekeville riittää vakituinen suhde mieleiseen sukupuolikumppaniin ilman tiukkaa sitoutumista. Varsinkin monet naiset ovat tehneet johtopäätöksen, että lapset ja ura ovat yhteen sovittamattomia. Tutkimukset kertovatkin, että uranainen tekee huomattavasti enemmän kotitöitä kuin aviomiehensä.

Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa
päivähoitojärjestelmän heikkous, hankalat kulkuyhteydet ja kouluruokailun puuttuminen ovat johtaneet siihen, että perheen äidit tekevät puolipäivätyötä aamupäivät, ja iltapäivisin kuljettavat lapsiaan koulusta kotiin ja harrastusten pariin. Miehet sitä vastoin tekevät näissä maissa pidempiä työpäiviä kuin pohjoismaissa.

Terveydenhuollon kehittyminen ja elintason nousu ovat johtaneet siihen, että ihmisten odotettu elinikä nousee jatkuvasti. Nykyisin länsimainen nainen elää vanhemmaksi kuin mies. Näin ei ollut lapsivuodekuolleisuuden aikana.

Tilastot paljastavat, että naisten ja miesten tasa-arvo on edennyt epätasaisesti eri länsimaissa. Syyt tähän löytyvät historiasta, erilaisesta lainsäädännöstä ja yhteiskunnan rakenteesta. Jos kouluruokailua ei ole järjestetty lapsille, miesten työajat ovat kaksitoista tuntia ja kulkuyhteydet koulusta kotiin ovat huonot saattaa olla ymmärrettävää että pienipalkkainen puoliso eli nainen jää kotiin.

Pohjoismaisilla naisilla on ylivoimaisesti eniten edustajia eduskunnassa. Naisten aktiivinen osallistuminen politiikkaan näkyy myös päätösten teossa. Suomessa on säädetty lakeja tasa-arvoeristä, naisen oikeudesta palata työelämään jne. Mutta tästä huolimatta julkisuudessa on virinnyt keskustelu siitä, että todellinen valta karkaa naisten käsistä. Sanotaan, että todellinen valta siirtyy sinne, missä miehetkin ovat.

Seuraavista linkeistä löydät tietoa naisten ja miesten asemasta Suomessa ja muissa maissa:

Tilastotietoa naisten ja miesten eroista Suomessa
Väestörekisterikeskus
Sosiaali- ja terveysministeriö