Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

Ranskan vallankumouksesta poiki tasa-arvokeskustelu


Ranskan vallankumouksen aatteiden hedelmiä näkyi runsaasti kirjallisuudessa, joista varhaisin esimerkki on John Stuart Millin kiivasta keskustelua herättänyt teos The Subjection of Women.

Seuraavaksi ilmestyneet Mary Wollstonecraftin Vindication of the Rights of Woman (1792) ja Olympe de Gougesin teos Declaration of the Rights of Woman and the Citizen (1791) ja Concorcet'n lehtinen On the Admission of Women to the Rights of the City esittelevät toisistaan poikkeavan käsityksen naisten oikeuksista.

Condorcet käsitteli naisen juridista asemaa ja halusi lopettaa naisten sulkemisen pois poliittisesta toiminnasta. Gourges taas pohti naisen poliittista roolia. Hänen mielestään naisten sotilaallinen järjestäytyminen oli ainoa keino vapautua miesten sorrosta. Wollstonecraft sosiaalista olemusta eikä käsitellyt naisen asemaa poliittisena ristiriitana.

Emma Goldman