Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

Naishistoria - keskiaika, renessanssi ja valistus


Keskiajan, renessanssin ja valistuksen ajan naista käsittelevä opintojakso täydennettynä naishistorian peruskäsitteillä on yhden opintoviikon laajuinen.

Muista, että naiskäsitys ei ole ollut minään historian aikakautena yhtenäinen! Myös naiset ovat aina kuuluneet eri yhteiskuntaluokkiin ja eri maiden naisten asemassa on suuria eroja.

Tässä jaksossa käy ilmi, kuinka keskiajan yhtenäiskulttuurin naiskuva muuttui renessanssin aikana lähes vastakohdakseen. Vastoin yleistä luuloa keskiaika oli suopea ainakin yläluokan naisten koulutukselle. Renessanssin aikana naisen koulutusmahdollisuudet vähenivät, kunnes valistuksen tasavertaisuusaate nosti naisen aseman jälleen puheeksi. Silloin luotiin pohja naisliikkeen synnylle.

Linkkiluettelosta löydät lähtökohtia, joista käsin voit lähteä etsimään lisätietoa naishistoriasta. Tehtävien tekemisessä on omien lähteiden etsiminen internetistä välttämätöntä

Keskiaika


Keskiajan elämää
Naiskuva
Perhe
Työ
Luostarilaitos
Noidat ja noituus
Oppineita ja vaikutusvaltaisia naisia

Renessanssi


Työ ja perhe
Politiikka
Kirjallisuus
Seksuaalisuus ja ulkonäkö
Noidat
Prostituutio

Valistus


©Internetix/Teija Riikola 1997