Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

Vestan neitsyet


Vesta on merkinnyt alunperin tulen jumaluutta, mutta on myöhemmin laajentunut kotitulen, kodin ja avioliiton suojelijaksi. Vesta laajeni edelleen koko Rooman valtion suojelijaksi ja jatkuvuuden, vakauden, symboliksi. Vestan kultti oli erityisesti roomalaisten valtiomiesten suosiossa.

Neitsyet omistautuivat Vestan kultille 30 vuotta

Vestan kulttia harjoitettiin Vestan pyhäkössä, jossa paloi ikuinen tuli. Kultin toimittaminen oli tarkkaan määrätty ja siitä huolehti kuusi tehtävään valittua papitarta. Nämä Vestan neitsyet valittiin 6-10 vuotiaiden ylhäisötyttöjen joukosta ja heidän piti olla puhtaita ja siveitä. Heidän oli omistauduttava kultille 30 vuotta. Ensimmäiset kymmenen vuotta he opettelivat riittejä, seuraavat kymmenen vuotta harjoittivat niitä ja loput kymmenen opettivat niitä nuoremmille. Vestaaleilta edellytettiin tiukkaa sääntöjen noudattamista. Jos vestaalit eivät toimineet säntöjen mukaisesti, heidät haudattiin rangaistukseksi elävältä.

Vestaalit saivat tehdä monia naisilta kiellettyjä pyhiä uhritoimituksia ja jauhaa viljaa. Vestaalit olivat virkamiesten suosiossa ja heille annettiin talteen tärkeitä asiakirjoja. Vestaalit saattoivat myös välittää poliittisia tiedonantoja. Yhteistyö virkamiesten kanssa saattoi johtaa siihen, että he joutuivat joskus mukaan polittiseen juonitteluun.

Vestan neitsyeksi pääseminen oli nuorelle naiselle ja hänen ylhäiselle perheelleen suuri kunnia. Vaikka he joutuivatkin luopumaan nuorena avioitumisesta ja mahdollisesti lasten saamisesta, oli heillä lukuisia etuoikeuksia. Ainakaan Rooman imperiumin aikana he eivät tarvinneet holhoojaa, kuten muut roomattaret. Heille maksettiin korkeaa palkkaa, jolla he oletettavasti tukivat perhettään. He saattoivat mennä naimisiin päätettyään vestaali-aikansa.

Lisää vestaaleista.