Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

Naiset vaurastuvat


Tukkukauppiaita, tiilimaanomistajia ja urakoitsijoita


Naiset elivät Roomassa kauemmin kuin miehet. Nainen saattoi jäädä leskeksi montakin kertaa ja vielä lisäksi periä äitinsä omaisuuden. Nämä seikat johtivat siihen, että varakkaita roomalaisnaisia tunnetaan huomattavan paljon. Esimerkiksi tunnetuista 150 tiilimaanomistajasta oli noin kolmasosa naisia. Naisia toimi myös urakoitsijoina ja tukkukauppiaina. Naiset olivat mukana tiilituotannossa vielä keisariajalla.

Myös yläluokan naisilla saattoi olla arvostettu ammatti. Naiset työskentelivät kätilöinä, tekstiilien tai ruuan valmistajina, palveluammateissa ja palvelijoina.

Roomalaisilla naisilla oli täysi oikeus omaisuuteensa ja sen hoitamiseen. Naisten vauraudesta kertoo myös se, että monet naiset olivat tunnettuja lahjoittajia.