Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

Salaperäiset etruskinaiset


Etruskien elämästä tiedetään hyvin vähän. Kirjallisia dokumentteja ei tältä ajalta ole jäänyt lainkaan. Keisari Claudiuksen (10 eKr.-54 jKr.) kirjoittama 12-osainen etruskien historia katosi kristillisenä aikana todennäköisesti naisystävällisyytensä vuoksi. Sen vuoksi historiantutkijoiden on tehtävä johtopäätöksiä etruskien elämästä arkeologisen materiaalin perusteella. Näitä lähteitä ovat mm. haudoista löydetyt seinämaalaukset.

Vapaampia kuin kreikattaret tai roomattaret

Etruskinaiset elivät vapaammin kuin kreikkalaiset ja roomalaiset naiset. Etruskinaiset liikkuivat kodin ulkopuolella ilman miehiään ja kävivät päivällisillä tuttaviensa luona. He olivat seksuaalisesti vapaita ja saattoivat synnyttää lapsen, jonka isästä ei ollut varmuutta. He huolehtivat ulkonäöstään ja heitä pidettiinkin kauniina. Etruskinaiset seurasivat urheilukilpailuja, mutta eivät osallistuneet niihin kuten spartalaiset naiset.

Etruskit poikkesivat roomalaisista siinä, että heille oli jo varhain perhe tärkeämpi kuin yksilö. Hautakuvissa kuvataankin usein nainen ja mies rinnakkain. Kuvat ilmentävät lämpöä ja rakkautta. Myös esiäitejä ja äitejä arvostettiin.

Lapset saivat nimensä joko äitinsä tai isänsä mukaan. Naisten erisnimiin ei kuulunut viittausta mieheen tai isään. On päätelty että naiset saivat hallita omaisuuttaan. He saivat myös koulutusta, sillä he osasivat lukea ja kirjoittaa. Etruskinaiset esiintyivät paljon julkisuudessa, joten on mahdollista, että he ovat toimineet mukana myös politiikassa.

Etruskit
Etruskinaiset