Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

Aspasia ja Hypatia


Antiikin Kreikassa eli useita sivistyneitä ja älykkäitä yläluokan naisia. He kuuluivat tunnettujen opettajien piiriin, mutta eivät toimineet julkisesti. Yksi suurista älymystön naispuolisista vaikuttajista oli Miletoksesta kotoisin oleva ja Ateenassa asuva Aspasia (n. 495-429 eKr.). Hän oli hyvin tunnettu sivistyneisyydestään ja älykkyydestään. Aspasia oli perehtynyt retoriikkaan ja filosofiaan. Monet aikalaiset, kuten Platon, Plutarkhos ja Ksenofon, ylistivät hänen taitojaan. Sokrates kiittelee Aspasiaa ja kertoo oppineensa häneltä paljon retoriikasta.

Aspasia oli valtiomies ja sotapäällikkö Perikleen toinen vaimo. Perikles rakasti ja arvosti vaimoaan suuresti. Kerrotaan, että hän suuteli vaimoaan jopa päivittäin, mikä oli antiikin ajalla tavatonta. Aspasialla oli niin paljon vaikutusvaltaa, että hän sai Perikleen aloittamaan sodan Samosta vastaan.

Aspasian valta sai Perikleen vastustajat ilkkumaan Aspasialle. He arvostelivat häntä ja kutsuivat häntä irstaaksi ja veltoksi ilotalonpitäjäksi

Hellenistisellä ajalla nousi Pohjois-Afrikassa sijaitseva Aleksandria kulttuurin keskukseksi. Aleksandriassa eläneeseen älymystöön kuului niin miehiä kuin naisiakin. Älymystössä vaikuttaneista naisista on vähän tietoa, paitsi lahjakkaasta matemaatikosta, Hypatiasta.

- Aspasia
- Hypatia