Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

Teatterilla monta tehtävää


Teatteri palveli yhteiskuntaa


Antiikin Kreikassa pidettiin teatteria yhteiskunnallisesti tärkeänä asiana, koska teatteri muokkasi poliksen kansalaisten arvoja ja maailmankuvaa. Teatteri oli siis poliittista, ja teatterissa käyminen nähtiin yhteiskunnallisena velvollisuutena.

Tiedetään melko suurella varmuudella, että ainakaan Ateenassa naiset eivät päässeet teatteriin. Muualla Kreikassa naiset saivat todennäköisesti seurata teatteriesityksiä. Naiset lukivat myös paljon näytelmiä ja muuta kirjallisuutta.

Uskonnollisiin tilaisuuksiin kuului myös teatteriesityksiä. Niissä kokoontui nuorisoa ja naisia. Jotkut uskonnolliset seremoniat olivat peräti miehiltä kielletty, esimerkiksi Demeterin ja hänen tyttärensä Koren kunniaksi vietetty Thesmoforia-juhla.

Monet näytelmät on sijoitettu oikoksen piiriin, ja juuri näissä näytelmissä on esitetty naisia ja naisten elämään. Naiset tuovat näytelmiin sankaritarinoista poikkeavia, usein intohimoisia tunteita.

Naiset ovat näytelmissä rakastajattaria, vaimoja tai äitejä. Heidän seksuaalisuutensa ja tehtävänsä ovat sidoksissa mieheen, mutta heidän vahvat ja suuret tunteensa saattavat saada tapahtumasarjat liikkeelle. Näin esimerkiksi Sofoklen Antigonessa.