Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

Spartalaiset naiset


Antiikin kirjailijat arvostelivat spartalaisten naisten asemaa. Aristotelen mielestä naisille annettu kontrolloimaton vapaus ja oikeus hoitaa miehisinä pidettyjä tehtäviä ei voi olla hyväksi valtiolle.

- naiset ja miehet menivät samanikäisinä naimisiin
- naiset hallitsivat omaisuuttaan
- myös tyttöjä kasvatettiin urheilullisuuteen ja rohkeuteen
- tytöt koulutettiin samlla tavalla kuin veljensä
- naisten ei tarvinnut tehdä kotitöitä tai kutoa, mutta hän johti kotitaloutta
- naisille jäi aikaa kodinulkopuoliseen toimintaan
- Spartassa vallitsi seksuaalinen vapaus
- noin puolet maaomaisuudesta oli naisten hallussa

Useista vapauksista huolimatta spartalaisen naisen perustehtävä oli lasten synnyttäminen.Spartalaiset äidit kasvattivat tyttöjään 18-20 -vuotiaiksi asti, sillä isät ja miehet elivät kasarmeissa.

Spartalaiset naiset juoksivat Olympiassa Heran kunniaksi pidetyissä juoksukilpailuissa, johon tytöt valmensi valitut kuusitoista äitiä. Voittajille pystytettiin patsaita.

Spartalaisilla naisilla oli valtaa ja jo tyttöinä he liikkuivat veljiensä kanssa harjoituksissa. Perheiden jäsenillä oli tasavertaiset ja läheiset suhteet. Tosin isän rooli lankesi valtiolle, koska miehet viettivät suurimman osan ajastaan kasarmilla.