Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

Avioliitto ja seksuaalisuus


"Myös seksuaaliset tavat ovat historiallisia ja kulttuurisidonnaisia."
Päivi Setälä

Kreikan homoseksuaalinen kulttuuri määritteli naisen seksuaalisuuden

Vaikka antiikin ajan käsitys seksuaalisuudesta poikkesi monessa mielessä nykyisestä käsityksestä, on olemassa yksi seikka, josta koko Eurooppa velkaa antiikin perinteelle: naisen seksuaalisuuden kieltäminen. Naisten seksuaalisuutta on käsitelty antiikin kirjallisuudessa ja taiteessa vähän, koska miehen seksuaaliset tarpeet määrittelivät myös naisen seksuaalisuuden. Eikä miehen seksuaalisuus - saatika sitten henkiset tarpeet -edellyttäneet läheskään aina naisen läsnäoloa.

Kreikkalaisten miesten seksuaalisuus perustui alistamiselle ja miesten halujen tyydyttämiselle. Esimerkiksi homoseksuaalisten suhteiden merkitys oli ennen kaikkea siinä, että nuori poika antoi tyydytyksen vanhemmalle miehelle. Varsinkin Spartassa, jossa naiset ja miehet elivät erikseen, oli homoseksuaalisuus hyvin yleistä. Platonin Pidot-dialogissa filosofit pitävät miesten ja poikien välistä suhdetta arvokkaampana kuin miehen ja naisen välistä, joka alennetaan pelkäksi ruumiilliseksi rakkaudeksi.

Naisten seksuaalisuus kuvataan usein passiiviseksi, mutta se kertoo enemmänkin ajan moraalikäsityksistä ja miesten toiveista kuin siitä, minkälainen naisten seksuaalisuus todellisuudessa oli. Naisten seksuaalisuudesta ei siis tiedetä kovin paljon, mutta on päätelty, että naisilla oli oma kulttuurinsa, johon kuului hellä yhteyden tunne ja mahdollisesti myös lesbolaiset suhteet.
Naisten seksuaalisuus oli sidottu suvunjatkamiseen

Koska suvun jatkaminen oli tärkeää, perustivat miehet perheen, jossa naisen merkitys perillisten synnyttäjänä ja kasvattajana oli erityisen tärkeä. Ateenalaiset miehet tekivät lapsensa aviovaimonsa kanssa. Isänlinjan mukainen perimisjärjestys on johtanut kaikissa kulttuureissa siihen, että naisten uskollisuutta on vartioitu tarkkaan, jotta vaimo ei saisi lapsia muille miehille. Näin oli myös Kreikassa, jossa naisilta vaadittiin ehdotonta uskollisuutta toisin kuin miehiltä.

Aviovaimoa ei siis pidetty naisena, jonka kanssa voisi saada seksuaalista tyydytystä, joten useimmilla miehillä oli lisäksi myös jalkavaimo, jonka lisäksi seksuaaliset tarpeet saatettiin tyydyttää ilotyttöjen tai naisorjien kanssa.

- Ateenalaiset miehet
- Homoseksuaalisuus antiikissa
- Esseitä homoseksuaalisuuden sosiaalisesta taustasta
- Pederastia