Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

Mykeneläisetkö machoja?


Mykeneläistä kulttuuria voi pitää varhaisimpana tunnettuna kreikkalaisena kulttuurina. Se eroaa suuresti minolaisesta kulttuurista. Mykeneläisillä oli naisjumaluuksien lisäksi useita vahvoja miesjumalia: Zeus, Poseidon, Ares, Hermes ja Dionysos. Miesjumaluuksista voi olettaa, että naista ei arvostettu siinä määrin kuin minolaisessa kulttuurissa. Naisten asema oli kaukana matriarkaatista, josta on merkkinä se, että palatsirakennuksissa naisille oli varattu erillinen alue.

Vaikuttaa siltä, että naisten oli mahdollista osallistua julkiseen elämään ja monet naiset olivat myös työssä kodin ulkopuolella. Miesten ja naisten töiden jako oli selkeä: naiset saivat tehdä kotiaskareita ja käsitöitä. He vaatettivat ja ruokkivat koko asuntokunnan.

Naisten keski-ikä oli hieman yli 32 vuotta ja puolet lapsista kuoli ennen kuin oli saavuttanut täysi-ikäisyyden. Voi siis päätellä, että elämä mykeneläisessa yhteiskunnassa ei ollut helppoa sen sotilaallisesta vahvuudesta huolimatta.