Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

Nomadinen sukupuoli-identiteetti


Kirjoitan itse oman elämäni ja liikun kohti tuntematonta.


Uusimpia tapoja löytää eri näkökulmia sukupuolisuuteen ja sitä kautta historiaan on siirtyä pois perinteisestä sukupuolikäsityksestä nomadiseen sukupuoli-identiteettiin. Tällainen siirtyminen voi olla hedelmällistä, kun tutkitaan vieraiden kulttuurien tai yhteiskuntaryhmien historiaa. Nomadinen sukupuoli-identiteetti on vaeltavan, itseään etsivän ja uudistavan ihmisen toimintatapa. Uusi nomadinen rooli etsii itselleen aseman yhteiskunnan reunamilla, josta voi tarkastella yhteiskuntaa uusin silmin. Hakeutumalla pois valtakulttuurin alueelta sen reuna-alueille, eli marginaaliin pyritään luomaan sukupuolisuus, joka ei asetu perinteiseen nainen-mies jaotteluun. Nomadinen asenniotuminen valtakulttuuriin on yksi vastaus feminismiä kohtaan suunnattuun arvosteluun:

- feminismi on ollut valkoihoisten ja keskiluokkaisten nasiten kapinaa. Nämä naiset kutsuvat itseään tiedostaviksi ja yrittävät muuttaa muiden alistettujen naisten asemaa omien arvojensa mukaisiksi
- feminismi on syntynyt vastareaktiona patriarkaaliselle kulttuurille, ja tätä kautta se on edelleen kytkeytyneenä patriarkaaliseen ajattelutapaan

Nomadisen identiteetin avulla etsitään mahdollisuuksia päästä eroon kolonialistisesta ajattelutavasta, joka alistaa monet erilaiset naisryhmät valkoisen keskiluokkaisen naisen ajattelutavalle. Sen sijaan halutaan löytää jokin uusi tapa jäsentää maailmaa.

Nomadinen identiteetti pakenee olemukseen perustuvaa, essentialistista käsitystä sukupuolisuudesta ja roduista. Nomadin sukupuolisuus on liikkuvaa ja sen voi jopa vaihtaa.