Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

Olemusajattelu


"Mä oon mitä oon, ja muuksi en voi tulla..."


Biologia määrää naisen ja miehen olemuksen ja paikan yhteiskunnassa.

Ruumiin sukupuoli määrää myös sosiaalisen sukupuolen

Olemusajattelu korostaa, että biologiset piirteet ovat naisten ja miesten määräävimmät ominaisuudet. Olemusajattelu perustuu essentialistiseen näkökantaan, jonka mukaan kummankin sukupuolen biologiasta johtuvat erot ovat pysyviä ja olemukseen kuuluvia. Myös naisten ja miesten rationaalisuus on heidän biologiansa vuoksi erilaista. Naisten ajattelua hallitsevat lisääntymiseen liittyvät seikat sekä syklisyys ja kodin ympäristö. Miehet puolestaan toimivat ja ajattelevat virtaviivaisesti. He käyttävät tekniikkaa apuvälineenään ja suuntaavat toimintansa kodin ulkopuolelle. Naisten ja miesten maailmat ovat kaukana toisistaan, eivätkä voi koskaan kohdata. Ne jäävät vieraiksi toisilleen. Olemusajattelu on lähellä myyttistä käsitystä matriarkaalisesta ja patriarkaalisesta ajattelusta. Erona on se, että mytologinen lähestyminen sukupuoleen on vertauskuvallista, kun taas olemusajattelu päättelee naisten ja miesten tehtävät yhteiskunnassa eri sukupuolten biologisista piirteistä.

Olemusajattelun taustalla on Platonin ideaoppi, jonka mukaan todellisuuden takana on olemassa ajallisesti ikuiset ja muodoltaan pysyvät ideat. Yliaistilliset ideat ovat korkeamman asteista todellisuutta kuin aistein tavoiteltava todellisuus. Yleinen on siis aina ennen yksityistä. Kun puhutaan miesten ja naisten ideoista, kiistetään samalla yksilöiden väliset erot.

Tämän ajattelutavan mukaan jotkut naiset tai miehet toteuttavat paremmin tai huonommin sukupuolensa ideaa.

Esa Saarinen ja Sara Heinämaa ovat luokitelleet naisen olemukseen liittyviä piirteitä:

- "fyysinen heikkous, passiivisuus, epäaggressiivisuus, kiinnostus omaan ulkomuotoon, lapsiin ja kodinhoitoon, perhesuuntautuneisuus, uhrautuvuus, emotionaalisuus, taipumus intuitiiviseen ajatteluun, epäloogisuus."
- "mustasukkaisuus, epävakaisuus, kuisoittelevuus, viekoittelevuus, oveluus, huolehtivaisuus, kiinnostus pehmeisiin elämänarvoihin, väkivallattomuus."

Olemusajattelun suurin kompastuskivi on se, että se vähentää naisen mahdollisuuksia toteuttaa itseään ja rajaa naisen toimintaa yhteiskunnassa.