Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

Patriarkaatti ja patriarkaalinen paradigma


Patriarkaatti
on hallinnut länsimaista yhteiskuntaa aina antiikin Kreikasta lähtien ja se viittaa miesten poliittiseen valtaan. Patriarkaatin piirteitä voi hahmottaa vertauskuvallisesti suhteessa miehen ruumiin piirteisiin: siinä ihannoidaan räjähtävyyttä ja äkillisiä muutoksia.

Patriarkaaliseen paradigmaan kuuluu kilpailu, valta, alistaminen ja teknologia; päämäärähakuinen toiminta, tietoinen ja erittelevä ajattelu sekä ilmiöiden ja yhteiskunnan hierarkiset valtasuhteet. Yksi esimerkki tästä on puolustusvoimien tai sairaalan työyhteisön rakenne.

On kuitenkin muistettava, että kulttuurissa on olemassa useita eri paradigmoja yhtäaikaa. Kun patriarkaatti astui valtaan, eio matriarkaalinen paradigma kuihtunut kokonaan. Se vain siirtyi pois hallitsevasta asemasta ja jäi elämään valtarakenteiden ulkopuolella, esimerkiksi taiteissa.