Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

Matriarkaatti ja matriarkaalinen paradigmaMatriarkaatilla on monta eri merkitystä:Matriarkaatti on määritelty monella eri tavalla. Se voi merkitä:

1. Perheensisäistä ja poliittista naisvaltaa, jossa naiset tekevät päätöksiä. Useimmat tutkijat ovat sitää mieltä, että naisten poliittinen valta on epätodennäköistä lähes kaikissa tunnetuissa kulttuureissa. Jos naisella, kuten esimerkiksi Sirkka Hämäläisellä tai Margaret Thatcherillä on korkea asema, ei se vielä merkitse sitä, että yhteiskunta on matriarkaatti. Korkeissa asemissa työskentelevät poikkeusnaiset eivät vielä ole matriarkaatin edellytys.

2. Matrilineaarista perinnön, sukunimen tai maatilan omistajuuden siirtymistä, mutta poliittinen valta on miehillä. Ainakin maanviljelyskulttuureissa ovat tilat saattaneet periytyä naisen linjassa, jolloin mies (kotivävy) on ottanut naisen sukunimen.

3. Naisten ja matriarkaalisen paradigman arvostettua asemaa yhteisössä ja uskonnossa. Kaikkein todennäköisimpänä pidetään naisen uskonnollista ja yhteisöllistä arvostusta, mikä lisää yhteisön matriarkaalisuutta..

Matriarkaalisella yhteiskunnalla on matriarkaaliset arvot.Matriarkaalisella paradigmalla tarkoitetaan tapaa hahmottaa maailmaa kokonaisvaltaisesti: ihminen on osa suurta kiertokulkua, jossa arvostetaan elämää, syntymää ja vanhuuden viisautta.

Matriarkaalista paradigmaa voi luonnehtia vertauksin, jotka liittyvät naisen ruumiin ominaisuuksiin. Piilotajunnalla (kohtu), välittömällä kokemisella (vagina) ja orgaanisella, hitaalla muutoksella (raskaus, orgasmi) on suurempi merkitys kuin patriarkaalisessa paradigmassa.

Matriarkaalinen yhteiskunta
käsitetään yleensä niin, että se toteuttaa matriarkaalista paradigmaa. Se on yhteiskunta, jossa vallitsee myyttinen ja kokonaisvaltainen hahmotustapa. Matriarkaalisessa yhteiskunnassa erittelevä ja käsitteellinen ajattelutapa on taka-alalla.

Rauhanomaisessa matriarkaalisessa yhteiskunnassa arvostetaan luontoa ja muiden ihmisten huolehtimista. Yhteiskunnallinen hierarkia tai luonnon ja heikompien alistaminen eivät kuulu matriarkaaliseen hoivaavaan asenteeseen, jossa kaikki ihmiset ovat luontoäidin lapsia. Äidin valta perustuu hänen arvostukseensa, ei valtaan käskeä.

Hierarkiset valtarakenteet eivät kuulu matriarkaaliseen paradigmaan. Siksi yhteiskunta, jossa naiset tekevät päätöksiä ja ovat näkyvässä asemassa, ei ole vielä matriarkaalinen, jos se ei ole vielä sisäistänyt matriarkaalista paradigmaa.