Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

Kaiken takana on myytti


"Myytti ajattelee meissä" (Claude Lévi-Strauss)

Myytit ovat yhteisöjen muistiin tallennettuja ajatustapoja

Myytit ovat olemassa huomaamattamme. Myyttinen ajattelutapa on monille tuttu unista, joissa ei ole logiikkaa, mutta jotka paljastavat jotain unennäkijän elämäntilanteesta. Myös runoudessa esitetään asioita myyttisen ajattelutavan mukaisesti käyttämällä metaforia, vertauskuvia. Myytit ovat vanhempia kuin tiede, eivätkä ne välttämättä kerro tosiasioita, mutta niistä voi löytää ajattelumme taustoja.

- myytit vaikuttavat ajatteluumme ja toimintaamme
- myytit vaikuttavat nais- ja mieskuviin
- arvellaan, että myyttinen ajattelutapa on ollut hallitseva esihistoriallisena aikana

Myyttinen ajattelutapa on yksi näkökulma, mutta ei historiallinen tosiasia.


Myyttinen ajattelutapa on vertauskuvallista ajattelua ja yksi tapa nähdä historiaa. Myyttinen ajattelutapa etsii yhteyksiä eri ilmiöiden välillä -yllättävienkin. Myyttikuva voi olla voi olla jokin intuitiivinen tapa hahmottaa todellisuutta ei-lineaarisesti: myyttisessä ajattelutavassa ei etsitä syy-seuraussuhteita kuten lineaarisessa ajattelussa.

Myyttistä ajattelutapaa voi kutsua kulttuuriparadigmaksi, se vaikuttaa huomaamattamme ajattelumme ja toimintamme taustalla.

Sanotaan, että matriarkaalinen yhteiskunta perustuu myyttiseen paradigmaan. Matriarkaalisessa yhteiskunnassa vallitsee piilotajuinen, kokonaisvaltainen ja myyttinen maailman hahmotustapa. Matriarkaalisuuteen kuluu kiinteä yhteys luontoon ja siinä pyritään hahmottamaan kokonaisuuksia ilmiöiden loogisen erittelyn sijaan. Siinä pyritään suojelemaan elämää ja välttämään taistelua. Sitä voi pitää patriarkaatin vastakohtana, mutta käytännössä nämä kaksi ajattelutapaa ovat olemassa limittäin.

On siis olemassa mytologinen maailmankuva, mutta sen lisäksi erilaiset myytit myös luovat naiskuvia.

Tämänhetkisen yhteiskunnan tärkeimmät myyttiset naistyypit ovat kotilieden äärellä viihtyvä ja hoivaava äiti (sairaanhoitaja, keittäjä), neitsyt (epäseksuaalinen ja hillitty nainen, jota kunnioitetaan)