Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

Suomalaisen sosiaaliturvan historiaa


Sisällys


Johdanto


Sosiaaliturvan käsite


Vaivaisten holhouksesta köyhäinhoitoon


- Seurakunnallisen vaivaishoidon aika
- Vaivaishoidosta köyhäinhoitoon

Työväensuojelua ennen toista maailmansotaa


Maatalousreformeja ja asutuspolitiikkaa maailmansotien välillä


Työttömyyshuolto 1930-luvun alun laman aikana


Sosiaalihuollon eriytyminen


Ensimmäinen kansaneläkelaki


Aktiivisen väestöpolitiikan alku


Toisen maailmansodan ja säännöstelytalouden aika


Hyvinvointivaltion rakentaminen ja täydentäminen


- Lapsilisäjärjestelmä
- Eläketurvan kokonaisuus
- Sairausvakuutus
- Työvoimapolitiikka
- Sosiaalihuollon uudistaminen monipuoliseksi sosiaalipalvelujärjestelmäksi

Sosiaaliturva 1990-luvulla


Aikajana: Sosiaalilainsäädännön vaiheita


Kirjallisuus


©Internetix, Nettiradio Mikaeli / Heikki Myyryläinen 1999