Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

Mikkelin seudun historiaa - sisällys


Johdanto
Mikkelin seudun historiaa tietoverkossa
Mikkelin seudun historiaa - oppimateriaalitietopaketin rakenne

Aikajana
Tärkeitä tapahtumia Mikkelin seudun historiassa
Tärkeitä tapahtumia Suomen historiassa
Tärkeitä tapahtumia Euroopan historiassa
Tehtävät

Esihistoriaa
Taustaa
Kivikautiset löydöt
Kalmistot ja muut rautakautiset muinaismuistot
Mistä tulivat ensimmäiset asukkaat Mikkelin seudulle?
Opetuskeskusteluvihjeitä opettajille

Asukkaat ja asuminen
Tavallisen kansan asumistapa 1700- ja 1800-luvuilla Mikkelin pitäjässä
o Elias Lönnrotin kuvaus 1800-luvun alkupuolen savolaisesta asumuksesta
o Mikkelin piirilääkärin H. G. Hällströmin kuvaus asumistavoista Etelä-Savossa 31.12.1859
o Siihen aikaan kun savupirtissä asuttiin
Maalaisväestön rakenne 1700- ja 1800-luvulla Mikkelin pitäjässä
o Lavilan torpan vuokrasopimus vuodelta 1854
o Harjumaan Hämäläisen talossa vuonna 1866 tehty torpparisopimus
o Isännän oikeuksista palkollisia kohtaan (vuoden 1865 palkkaussäännön 3 §)
o Suomettaren (1854) kuvaus isännän suhtautumisesta palkollisiin
Vaatetus 1700- ja 1800-luvuilla
Asumisen muutos viimeisen sadan vuoden aikana
Savolaisasutuksen leviäminen
Mikkeliläisten juhlanviettoa 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa
Kuvauksia mikkeliläisistä ja savolaisista 1800-luvulla
o Elias Lönnrot Mikkelissä toukokuussa 1828
o Suomettaren käsityksiä Mikkelin pitäjäläisistä vuodelta 1854
o Pastori A. L. Gulinin käsitys mikkeliläisistä
o Millainen on savolaisen luonteenlaatu?

Hallintohistoriaa
Keskushallinnon historiaa
o Lääninhallinnon historiaa
-- Sairilan kuninkaankartano
-- Mikkelin läänin maaherrat
-- Lääninsairaala
-- Lääninvankila
-- Pähkinäsaaren rauhansopimus
-- Savon ja Hämeen rajojen vahvistaminen 25.6.1415
-- Mikkelin läänin perustamisasiakirja
o Maakunta- ja heimoajattelusta maakuntien liittoihin
o Vaakunoiden historiaa
o Valtiopäiväedustajia Mikkelin maalaiskunnasta ja kaupungista
o Suomen itsenäistyminen
o Runo Suomen suuriruhtinaista 1809-1917
o Piiri- ja aluehallintoon liittyviä linkkejä
Paikallishallinnon historiaa
o Käräjähallinto
o Pitäjänkokoukset
o Kunnallishallinto Mikkelin maalaiskunnassa kuntakokouskaudella 1868-1918
o Kunnalliselämä Mikkelin maalaiskunnassa valtuustokaudella
o Mikkelin kaupungin hallinto ennen kaupunginvaltuustoa 1838-1873
o Mikkelin kaupunginvaltuusto ennen itsenäisyyttä
o Sortovuodet Mikkelin kaupungissa ja maalaiskunnassa
o Kunnallishallinto Mikkelissä itsenäisyyden aikana

Taloushistoriaa
Maa- ja metsätalouden vaiheita
o Erätalouden elämää
o Maatalous Mikkelin maalaiskunnassa
o Maanviljelystä ja karjanhoitoa Mikkelin kaupungissa
o Maanomistusjärjestelyjä 1700-luvulta lähtien
o Huonoja aikoja ja niistä selviäminen
o Sota-ajan maatalouden erikoispiirteitä
o Metsätyöt ja puutavaran kuljetus Mikkelin maalaiskunnassa entisaikaan
Elinkeinoelämän kehittyminen
o Mikkelin markkinat
o Kaupankäyntiä Mikkelin seudulla 1800-luvulta 1900-luvulle
o Pankkitoiminnan alkuvaiheita Mikkelissä
o Mikkeliläistä alkoholikulttuuria 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa
o Sahateollisuutta Mikkelin maalaiskunnassa 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkupuolella
o Mikkelin kaupungin ja maalaiskunnan teollistuminen 1900-luvulla

Kulttuurihistoriaa

Mikkelin sanomalehdistön historiaa
Anni Swan -suomalaisen satukirjallisuuden uranuurtaja ja tyttökirjallisuuden luoja
o Taustatietoa Swanin suvusta
o Anni Swan Mikkelissä
o Anni Swanin kouluaikaisia kirjeitä Mikkelistä
o Anni Swanin Mikkelin kirjeissä (1890-1892) mainittuja henkilöitä
o Anni Swanin sisaret
o Jaakko Päivärinta - Anni Swanin setä
o Runoilijoitten runotar - Anni Swan
Otto Manninen - suomalaisen runouden uranuurtaja ja portaalihahmo
o Metsien mies
o Joutsenlaulua
o Musa lapidaria
o Hiljaisuus
o Porrassalmen työ
o Koulutaival
o Ystäville
Mikkelin Kirjoittajat
Mikkelin kaupunginkirjaston historiaa
Mikkeliläisnuorison slangia 1970-luvun lopulta
Vapaapalokunta mikkeliläisten kulttuuriharrastusten levittäjänä 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkupuolella
Urheilua, musiikkia ja teatteria Mikkelin työväenyhdistyksessä 1900-luvun alkupuolella
Mikkeli urheilukaupunkina
Sata vuotta eläviä kuvia Suomessa ja Mikkelissä
Mikkelin musiikkielämän vaiheita
Mikkeli arkistokaupunkina
Museot Mikkelissä
Kylätoimikunnat toimivat
Nuoriso- ja maamiesseurat Mikkelin maalaiskunnassa

Liikennehistoriaa
Maantieliikenteen kehitystä Mikkelin seudulla
o Kansanmiehen kuvaus Mikkelin pitäjän liikenneoloista keväältä 1863
o Sakari Topeliuksen kuvaus maanteistä ja matkustamisesta vuodelta 1873
o Kyytikärryt
o Entisajan koulumatka - A. J. Hällströmin matka Varkaudesta koulukaupunkiin Mikkeliin 1880-luvulla
o Kestikievarin sisustus 1800-luvulla
o Mikkelin kaupungin kestikievari vuonna 1912
Mikkelin laivaliikennettä
Otavan satama ja Puulaveden laivaliikenne

Rautatie ja Mikkeli

Lentokenttä keskellä kaupunkia

Tietoliikenteen alkuvaiheita: posti, lennätin, puhelin ja radio


Savolaista ruokaa
Savolaisten ruoka ja ruokatavat entisaikaan
Perinneruuat Etelä- ja Itä-Savossa

Savolainen maakunta-ateria


Sotahistoriaa
Nuijasota
o Yrjö Koskisen kuvaus Suur-Savon pappilan verilöylystä 23.1.1597
o Kustaa Vaasan kehotus savolaisten talonpoikien varustautumisesta sotaan Venäjän kanssa (1555-1557)
o Savon rahvaan valitus vuodelta 1575
o Savon nuijamiesten kirje Gödik Finckelle 11.1.1597
o Talonpoikien antama uskollisuudenvala nuijasodan jälkeen
Suuri Pohjansota ja isoviha
Hattujen sota ja pikkuviha

Kustaan sota ja Porrassalmen taistelu

o Kertoelma Porrassalmen tappelusta (kirj. 1846)
o Vuonna 1895 ilmestyneen Suomen matkaoppaan kuvaus Porrassalmen taistelusta 12.-13.6.1789
o Helmi Breitholtzin keräämiä perimätietoja Porrassalmen taistelusta
o Porrassalmen taistelua koskevia tarinoita
o Liikkalan nootti 9.8.1788
o Anjalan kirje 13.8.1788
Suomen sota
Kansalaissota

Mikkelin pommitukset talvisodassa

Mikkeli päämajakaupunkina (kansalaissota, talvisota, jatkosota)

Kotirintaman toimintaa Mikkelissä toisen maailmansodan aikana

Sotilaiden elämää Mikkelissä ennen Suomen itsenäistymistä
Mikkeli sotilaallisen hallinnon keskuksena itsenäisyytemme rauhan aikana

Sotatapahtumat paikannimissä


Uskontohistoriaa
Kristinusko juurtuu Mikkelin seudulle
Mikkelin kaupunkiseurakunnan perustaminen

Mikkelistä tulee hiippakuntakaupunki

Kirkkoherrat, tuomiorovastit ja piispat

Kirkot

Mikkelin maaseurakunnan pappilat


Kouluhistoriaa
Opetus ennen kansakoulua
Antellin neitien koulu 1854-1914

Mikkelin maalaiskunnan ja kaupungin ensimmäiset kansakoulut

Mikkelin Lyseon perustaminen ja alkuvaiheet: ruotsinkielinen lyseo keskelle suomenkielistä Savoa

Mikkelin suomenkielisen tyttökoulun perustaminen

Mikkelin yhteiskoulun perustaminen

Neljäs oppikoulu Mikkeliin

Oppikoulun käynti Mikkelin maalaiskunnasta

Mikkelin yliopistohanke 1910-luvulla

Muuta opetusta Mikkelin kaupungissa ja maalaiskunnassa

Mikkelin kaupungin koululaitos tänä päivänä

Mikkelin maalaiskunnan koululaitos tänä päivänä


Nimihistoriaa
A. G. Koranterin pitäjänhistoriassaan (1848) esittämät käsitykset Savon ja Savilahden nimien alkuperästä
Paikannimitutkimusesimerkkejä

Tavallisimmat ihmisten nimet 1500-luvulla Mikkelin pitäjässä
Savolaisten sukunimien alkuperä

Sotilaiden nimien ruotsintuminen 1700-luvulla

Nimien suomalaistaminen 1900-luvun alussa


Elämää 1800-luvun Mikkelissä
Ida Marian koti
Kaupunkia rakennetaan
Paavo Himasen perhe
Terveydenhuolto 1800-luvun alussa
Mamselli Akvelina
Koulunkäyntimahdollisuudet 1840-luvulla
Kirkolliset asiat 1800-luvun puolivälissä
Kaupungin elämää Ida Marian ollessa nuori rouva
Vuonna 1864 satamassa nähtyä ja kuultua
Nälkävuodet 1867-1868
Kieliriidat
Sotilaselämää 1800-luvulla
Ida Maria eli pitkän elämän
Tehtävät

Kaupunki keskelle pitäjää
Missä on Mikkeli?
Mikkeli-nimen alkuperä
Kehitys ennen kaupunkiaikaa
Kaupunki keskelle kirkonkylää
Mikkelin kaupungin ensimmäiset asukkaat
Mikkelin kaupungin asukkaiden ammatteja perustamisen aikoina
Vuoden 1902 Mikkeli verrattuna tämän päivän Mikkeliin
Mikkelin kaupungin alueellinen kasvu
Tämän päivän Mikkeli
Mikkeli-kuvauksia eri aikakausilta
o Henrik Gabriel Porthanin kuvaus Mikkelistä vuodelta 1779
o A. G. Koranter: "Kertoelma Suur-Sawosta eli Mikkelistä"
o Mikkelin kaupungin rakentamisen ensimmäiset vuodet A. G. Koranterin kuvaamana
o Sakari Topeliuksen kuvaus Mikkelin kaupungista (1873)
o K. A. Tavaststjernan kuvaus 1800-luvun lopun Mikkelistä
o Bertel Gripenbergin saapuminen Mikkeliin vuonna 1888
o Vuonna 1895 ilmestyneen Suomen matkaoppaan kuvaus Mikkelistä ympäristöineen
o Vuosisadanalun Mikkeli Sirpa Tolosen kuvaamana
o Mika Waltarin Mikkelin vuodet 1912-1914
o Sodanjälkeinen Mikkeli pikkupojan silmin

Muita historiallisia tapahtumia
Naisvuori - Mikkelin kaupungin maamerkki
Pirttiniemen kylpylaitos
Valaistuksen järjestäminen Mikkelissä
Mikkelin rauhanaikaisen historian suurin tulipalo elokuussa 1910
Mikkelin kummi- ja ystävyyskaupunkitoimintaa
Mikkeliläistä rakennussuojelua
Muistomerkkejä ja patsaita
Ekomaakunta Etelä-Savo
Mikkeliä koskevia linkkejä
Suomen historiaa Internetissä

Tehtäviä ja tietokilpailuja

Kaikki tehtävät

Lähteet

Mikkeliä koskevasta kirjallisuudesta

Tarkka sisällysluettelo

© Internetix/Mikkeli-seura/Heikki Myyryläinen 1998